AZQS71B2V1B A AZQS100B8V1B A AZQS125B8V1B A AZQS140B8V1B A
Afmetingen Unit H mm 770 990 990 1,430
    Breedte mm 900 940 940 940
    Diepte mm 320 320 320 320
Gewicht Unit kg 67 72.8 74.3 94.9
Compressor Compressor-=-Type   Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkbereik Koelen Omgeving Min. °CDB -5 -5 -5 -5
      Max. °CDB 46 46 46 46
  Verwarmen Omgeving Min. °CWB -15 -15 -15 -15
      Max. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 64 70 71 70
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 48 53 54 53
  Verwarmen Nom. dBA 50 57 58 54
  Fluisterstille nachtstand Niveau 1 dBA 43 49 49 49
Koelmiddel Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Vulling kg 2.75 2.9 2.9 4.0
  Vulling TCO2Eq 5.7 6.1 6.1 8.4
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Leidingaansluitingen Additional refrigerant charge kg/m Zie montagehandleiding Zie montagehandleiding Zie montagehandleiding Zie montagehandleiding
  Niveauverschil: IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m   0.5 0.5 0.5
Standaard-accessoires Onderdeel 2 2 2 2
  Onderdeel 1 1 1 1
Spanningsvoeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequentie Hz 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Opmerkingen PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU
  Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A en ≤ 75A per fase Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting
  Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG
  Bevat gefluoreerde broeikasgassen Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN 61000-3-2 Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN 61000-3-2 Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN 61000-3-2
    Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening
    Bevat gefluoreerde broeikasgassen Bevat gefluoreerde broeikasgassen Bevat gefluoreerde broeikasgassen
    Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemp.: 20°CDB; buitentemp.: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemp.: 20°CDB; buitentemp.: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemp.: 20°CDB; buitentemp.: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd
    Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement