PCB-relais

ERP01A51

Voorziet een uitgangssignaal voor een koelmiddelsensor

ERP01A51

Productkenmerken

  • In combinatie met FXFA- en FXDA-binnenunits

Documentatie

Installatiehandleidingen