Tabel met technische gegevens voor RXMLQ-T

RXMLQ8T7Y1B
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 55.0 (5)
Standaard-accessoires Montagehandleiding 1
  Bedieningshandleiding 2
  Aansluitleidingen 25
Werkbereik Koelen Max. °CDB 43
    Min. °CDB -5
  Verwarmen Min. °CWB -25
    Max. °CWB 16
Compressor Type   Hermetisch gesloten scrollcompressor
Gewicht Unit kg 302
Koelmiddel Charge TCO2Eq 24.6
  GWP   2,087.5
  Vulling kg 11.8
  Type   R-410A
Leidingaansluitingen Vloeistof UD mm 10
    Type   Hardsoldeerverbinding
  Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 500 (6)
  Gas UD mm 19.1
    Type   Hardsoldeerverbinding
  Hoogteverschil OU - IU Buitenunit op de hoogste positie m 50
      Binnenunit op de hoogste positie m 40
    IU - IU Max. m 30
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 75.0 (4)
Afmetingen Unit Breedte mm 1,240
    Diepte mm 765
    Hoogte mm 1,685
Ventilator Externe statische druk Max. Pa 78
Power supply Phase   3N~
  Naam   Y1
  Frequentie Hz 50
  Spanning V 380-415
Opmerkingen (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal); hoogteverschil: 0m
  (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  (3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (70% < = CR < = 130%)
  (4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.
  (5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.
  (6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding
  (7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB
  (8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.
  (9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.
  (10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.
  (11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).
  (12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.
  (13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.