Tabel met technische gegevens voor RDXYQ-TA

RDXYQ5TAV1B
Afmetingen Unit H mm 397
    Breedte mm 1,456
    Diepte mm 1,044
  Insluiten Hoogte mm 298
    Breedte mm 1,196
Gewicht Unit kg 103
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 81 (4)
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 54 (5)
Koelmiddel Type   R-410A
Piping connections Afvoer UD mm 32
Standaard-accessoires Montage- en bedieningshandleiding 1
  Afvoerslang 1
  Schroeven 1
  Kabelbinders 1
  Slangband 1
Spanningsvoeding Name   V1
  Fase   1N~
  Frequentie Hz 50
  Spanning V 220-240
Opmerkingen (1) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement
  (2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement
  (3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.
  (5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. Nominaal luchtdebiet, externe statische druk 60 Pa.
  (6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding
  (7) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.
  (8) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.
  (9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen