Tabel met technische gegevens voor RKXYQ-T8

RKXYQ5T8Y1B
Afmetingen Unit H Mm 701
    Breedte Mm 600
    Diepte Mm 554
Weight Unit kg 79
Behuizing Kleur   Daikin wit
  Materiaal   Gelakte, gegalvaniseerde staalplaat
Koelmiddel Type   R-410A
  GWP   2,087.5
Standaard-accessoires Montage- en bedieningshandleiding 1
  Aansluitleidingen 4
  Verklaring van conformiteit 1
  Koelmiddellabel voor wetgeving inzake F-gas 1
  Kabelbinders 3
  Schroeven 1
Spanningsvoeding Naam   Y1
  Fase   3N~
  Frequentie Hz 50
  Spanning V 380-415
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringamperage (MFA) A 16 (11)
Opmerkingen (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  (3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.
  (5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.
  (6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding
  (7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB
  (8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.
  (9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.
  (10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.
  (11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).
  (12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.
  (13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.
  (14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.
  (15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.
  (16) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase
  (18) - Ssc: kortsluitvermogen
  (19) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.