Tabel met technische gegevens voor RYYQ-T8

RYYQ8T7Y1B8
Recommended combination 4 x FXMQ50P7VEB
Continue verwarming Ja
Koelcapaciteit Prated, c kW 22.4 (1)
Verwarmingscapaciteit Prated,h kW 13.7
SCOP 3.6
SEER 5.4
Space cooling A-voorwaarden (35 °C – 27/19) EERd   2.5
    Pdc kW 22.4
  B-voorwaarden (30 °C – 27/19) EERd   4.1
    Pdc kW 16.5
  C-voorwaarden (25 °C – 27/19) EERd   6.4
    Pdc kW 10.6
  D-voorwaarden (20 °C – 27/19) EERd   8.7
    Pdc kW 4.8
Verwarming (gematigd klimaat) TBivalent COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)   2.0
    Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen) kW 13.7
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10
  TOL COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)   2.0
    Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen) kW 13.7
    TOL (bedrijfstemperatuur) °C -10
  A-voorwaarden (-7 °C) COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)   2.3
    Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen) kW 12.1
  B-voorwaarden (2 °C) COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)   3.1
    Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen) kW 7.4
  C-voorwaarden (7 °C) COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)   6.4
    Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen) kW 5.7
  D-voorwaarden (12 °C) COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)   8.4
    Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen) kW 6.6
Capaciteitsbereik PK 8
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (3)
Index-aansluiting binnen Min.   100.0
  Max.   260.0
Afmetingen Unit H Mm 1,685
    Breedte Mm 930
    Diepte Mm 765
Weight Unit kg 243
Ventilator Externe statische druk Max. Pa 78
Compressor Compressor-=-Type   Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkbereik Koelen Min. °C DB -5.0
    Max. °C DB 43.0
  Verwarmen Min. °CWB -20.0
    Max. °CWB 15.5
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 78.0 (4)
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58.0 (5)
Koelmiddel Type   R-410A
  GWP   2,087.5
  Vulling kg 5.9
  Vulling TCO2Eq 12.3
Leidingaansluitingen Liquid Type   Hardsoldeerverbinding
    UD Mm 9.52
  Gas Type   Hardsoldeerverbinding
    UD Mm 19.1
  Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1,000 (6)
Standaard-accessoires Montagehandleiding 1
  Bedieningshandleiding 1
  Aansluitleidingen 1
Spanningsvoeding Naam   Y1
  Fase   3N~
  Frequentie Hz 50
  Spanning V 380-415
Opmerkingen (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m
  (3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)
  (4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.
  (5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.
  (6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding
  (7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB
  (8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.
  (9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.
  (10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.
  (11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).
  (12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.
  (13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.
  (14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.
  (15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.
  (16) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB
  (17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.
  (18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.
  (19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA
  (20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A per fase
  (21) - Ssc: kortsluitvermogen
  (22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.
  (23) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB