Skip to main content

Woningventilatie

Lees meer over de CHRV-oplossing voor woongebouwen

Ventilatie

bg-image

Ventilatiesystemen staan garant voor optimale klimaatomstandigheden door te zorgen voor een frisse, gezonde en comfortabele omgeving voor gebouwen van alle afmetingen en verschillende toepassingen.

In een volledig gesloten ruimte in een gebouw kan de lucht niet gemakkelijk de ruimte binnenkomen/verlaten, waardoor luchtverontreinigingen in de ruimte blijven en zich daar ophopen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen in de kamer. Ventilatie is essentieel voor het verdunnen en verwijderen van deze luchtverontreinigingen.

Studies hebben aangetoond dat een goed onderhouden ventilatiesysteem en een goede luchtverversingsverhouding effectieve oplossingen zijn om mensen te beschermen tegen verontreinigingen, met inbegrip van virussen.

Die verontreinigende stoffen zijn over het algemeen:

 • CO2
 • Vochtigheid
 • Chemische emissies (VOS)

Wij meten CO 2 en relatieve vochtigheid als volgt:

 • CO2 (PPM):
  CO2 is een gas dat aanwezig is in de lucht en dat wordt geproduceerd door elk levend organisme wanneer ze ademen. De gemiddelde concentratie CO2 in omgevingslucht is 300-400 ppm.
Illustratie over de gemiddelde concentratie CO2.

 • > 1200ppm = de kwaliteit van de binnenlucht is SLECHT
 • 1000-1200 ppm = de kwaliteit van de binnenlucht is AANVAARDBAAR
 • < 1000 ppm = de kwaliteit van de binnenlucht is GOED
 • RELATIEVE VOCHTIGHEID (RH %):
  De verhouding van de partiële druk van waterdamp tot de evenwichtsdampdruk van water bij een gegeven temperatuur.
Illustratie over de relatieve vochtigheid.

 • > 70% = de lucht is TE VOCHTIG
 • 30-70% = de lucht is GOED
 • < 30% = de lucht is TE DROOG

CHRV-technologieconcept

Concept van 'Gecentraliseerde warmterecuperatie-ventilatie’ (CHRV - Centralized Heat Recovery Ventilation)

Illustratie van het 2-zone ventilatiesysteem

2-zone ventilatiesysteem

Sensoren houden de aanwezigheid en activiteit van bewoners in de woning nauwlettend in de gaten door middel van CO2- en/of vochtigheidssensoren. Op die manier wordt automatisch gedetecteerd wanneer er moet worden geventileerd, waar er moet worden geventileerd (dagzone en nachtzone), en hoeveel moet worden geventileerd.

Door beide zones afzonderlijk aan te sturen met een ingebouwde klep wordt het verbruik van de EC-ventilatoren aanzienlijk verminderd, wat zich vertaalt in een maximale energiereductie en een A+ energielabel.

Belangrijkste voordelen van de CHRV-technologie

Energierendement

 • Verse lucht passeert doorheen de warmtewisselaar voordat die wordt toegevoerd
 • Bypass voor vrije koeling-capaciteit
 • Mogelijkheid tot 2-zones regelsysteem

Optimale kwaliteit van de binnenlucht

 • Hoge filtratiecapaciteit
 • CO2- / vochtigheidssensoren

DUCO-unit

Comfort

 • Maakt het in de winter mogelijk dat de retourlucht het grootste deel van zijn warmte doorgeeft aan de binnenkomende frisse lucht
 • Mogelijkheid om de frisse lucht in de winter voor te verwarmen

Waarom DUCO?

DUCO biedt end-to-end oplossingen

One-stop-shop voor uw end-to-end ventilatie-oplossing

Compleet assortiment Gecentraliseerde warmterecuperatie-ventilatie (CHRV) units, kanalen en accessoires.

Slimme regeling op basis van de vraag

De ruimte wordt alleen geventileerd als dat nodig is en in de juiste hoeveelheid. De CO2 concentratie en luchtvochtigheid worden gebruikt als indicatoren. Dit helpt onnodig warmteverlies te voorkomen en tegelijkertijd een optimaal binnenklimaat te garanderen.

Eén van de meest fluisterstille systemen

Een comfortabel binnenklimaat wordt gecreëerd door fluisterstille ventilatiesystemen. DUCO blinkt uit in akoestiek, zowel in de toe- als afvoerlucht.

Automatische kalibratie

De automatische kalibratie, waarbij de meet- en regeltechniek gebaseerd is op de principes van kalibreren onder constante druk, biedt steeds 100% garantie op een kwalitatief eindresultaat en vertaalt zich in een besparing van 50% in montagetijd voor de installateur.

Aansluitbaarheid

Met de optionele communicatie-printplaat heeft u de mogelijkheid om de DUCO ventilatiesystemen te laten communiceren via ModBus en/of Ethernet. Dankzij ModBus-integratie kunnen ze worden gekoppeld aan een gebouwbeheersysteem.

Hoge efficiëntie bij de energieconversie

De combinatie van dynamische luchtverdeelfilters en hoogwaardige warmtewisselaars resulteert in een uiterst hoge efficiëntieverhouding.

Alleen bij Daikin

Een vrouw ontspant zich op de bank

Dankzij DUCO biedt Daikin gecentraliseerde HRV-systemen met een geïntegreerde 2-zoneklep. Met de 2-zone uitvoering van de DucoBox Energy Premium wordt het productgamma van Daikin uitgebreid met een uniek ventilatiesysteem met geïntegreerde 2-zoneregeling. Wanneer voor een bepaalde zone geen ventilatie nodig is, wordt die zone niet geventileerd. Kostenbesparing op verwarming, lager verbruik en een optimaal geluidscomfort van de unit zelf (lager toerental) zijn de logische gevolgen.

Sensoren detecteren nauwkeurig de bewegingen van de bewoners doorheen het hele huis. Hierdoor is het mogelijk om automatisch te bepalen waar, wanneer en in welke mate er moet worden geventileerd.

Door de twee zones afzonderlijk aan te sturen met een ingebouwde klep wordt het verbruik van de EC-ventilatoren aanzienlijk verminderd, wat zich vertaalt in een A+ energielabel.

 • Optimale binnenluchtkwaliteit op de energetisch meest geoptimaliseerde manier dankzij 2-zone regeling
 • Meest fluisterstille ventilatiesysteem op de markt
 • Automatische kalibratie

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !