Skip to main content

De bedrijfsethiek van de Daikin Europe Group

De bedrijfsethiek van Daikin bevat fundamentele waarden en biedt een raamwerk om beslissingen te nemen. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid en plicht van elk lid in de Daikin Europe Group om strenge ethische en wettelijke gedragsnormen zowel naar de letter als naar de geest te respecteren, ongeacht of ze wettelijk worden opgelegd.

Dit zijn de 12 sleutelelementen in de bedrijfsethiek van Daikin:

 1. Naleving van wettelijke vereisten
 2. Veilige kwaliteitsproducten en -diensten leveren die voorzien in de toekomstige behoeftes van eindgebruikers
 3. Bedrijfsactiviteiten uitoefenen op basis van de principes van eerlijke concurrentie
 4. Eerlijk inkopen door een vriendschappelijke maar uitdagende en concurrentiële band met leveranciers te onderhouden
 5. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie respecteren
 6. Bedrijfsinformatie tijdig en gepast bekendmaken
 7. Een bedrijf zijn dat een minimale impact op het milieu nastreeft
 8. De veiligheid van onze activiteiten verzekeren
 9. Een dynamische werkplek cultiveren die trots en enthousiasme koestert bij elke medewerker
 10. Bedrijfsactiva beschermen
 11. Entertainment en uitwisseling van geschenken met mate gebruiken
 12. Een strenge houding aannemen tegen illegaal, asociaal en onethisch gedrag.

Inbreuken melden via klokkenluider / hotline


Bedankt voor uw interesse in het programma inzake ethiek en naleving van regelgeving van Daikin Europe. Uw opmerkingen zijn belangrijk voor ons en we doen ons best om tijdig op alle vragen te antwoorden. We willen een open en eerlijke omgeving creëren waarin stakeholders hun vragen, bezorgdheden en eventuele schendingen van onze bedrijfspraktijken kunnen uiten.

We raden u ten sterkste aan om uw persoonsgegevens in te voeren in het onderstaande online formulier. U kunt echter ook anoniem een commentaar indienen door gebruik te maken van een pseudoniem en een webgebaseerd e-mailadres dat specifiek voor dit doel is aangemaakt.

Corine Vyncke
Chief Legal Officer
Daikin Europe N.V.