Skip to main content

Daikin wil een gezondere, duurzamere samenleving tot stand brengen

Daikin streeft ernaar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te bevorderen: gezondheid en welzijn, betaalbare en schone energie, fatsoenlijk werk en economische groei, klimaatactie en duurzame steden en gemeenschappen. Wij willen de klimaatverandering aanpakken en een comfortabele, gezonde, duurzame wereld opbouwen.

Waarde voor mensen – gezonder leven

De apparaten en oplossingen van Daikin zijn ontworpen om de gezondheid en het welzijn te verbeteren. Wij creëren leef- en werkomgevingen die bijdragen aan een betere levenskwaliteit en economische ontwikkeling in elk klimaat. Onze ventilatie- en luchtreinigingssystemen vergroten de veiligheid en gaan de verspreiding van bacteriën en virussen tegen. Onze vriesoplossingen zorgen voor optimale ononderbroken koudeketens, verbeteren de voedselveiligheid en gaan verspilling tegen.

Waarde voor steden – een samenleving zonder fossiele brandstoffen

Daikin is de toonaangevende leverancier van technologieën en oplossingen om fossiele brandstoffen te vervangen en verwarming, koeling en koudetechniek CO2-vrij te maken. Onze slimme, energiezuinige systemen helpen huiseigenaren en bedrijven om energie te besparen en beschermen tegelijkertijd de gezondheid en het welzijn. We verleggen onze aandacht van het leveren van individuele oplossingen naar het verduurzamen van woningen en zelfs hele steden.

Waarde voor de aarde – de grenzen van onze planeet respecteren

Onze warmtepompen zijn een CO2-arme oplossing om te verwarmen en te koelen en onze vriesoplossingen beperken voedselverspilling. Maar we belasten nog steeds het milieu. Gezien de opwarming van de aarde en de verwachte toename van de vraag naar onze systemen hebben we de verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De uitdagingen voor de mensheid zijn enorm.

Wij spannen ons in om onze CO2-voetafdruk te verkleinen tot netto nul in 2050. Onze producten worden CO2-neutraal gemaakt en geïnstalleerd en in 2050 willen we verwarming, koeling en koudetechniek CO2-neutraal leveren, ook nadat het product in gebruik is genomen.

Wij beperken de uitstoot van onze producten tijdens hun levenscyclus tot een minimum en streven naar een circulair, duurzaam gebruik van materialen, met de nadruk op onze koelmiddelen. Wij hebben ons ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn.