BEDRIJFSETHIEK VAN DE DAIKIN-GROEP

De bedrijfsethiek van Daikin bevat fundamentele waarden en biedt een raamwerk om beslissingen te nemen. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid en plicht van elk lid in de Daikin-groep om strenge ethische en wettelijke gedragsnormen zowel naar de letter als naar de geest te respecteren, ongeacht of ze wettelijk worden opgelegd.

Dit zijn de 12 sleutelelementen in de bedrijfsethiek van Daikin:

 1. Naleving van wettelijke vereisten
 2. Veilige kwaliteitsproducten en -diensten leveren die voorzien in de toekomstige behoeftes van eindgebruikers
 3. Bedrijfsactiviteiten uitoefenen op basis van de principes van eerlijke concurrentie
 4. Eerlijk inkopen door een vriendschappelijke maar uitdagende en concurrentiële band met leveranciers te onderhouden
 5. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie respecteren
 6. Bedrijfsinformatie tijdig en gepast bekendmaken
 7. Een bedrijf zijn dat een minimale impact op het milieu nastreeft
 8. De veiligheid van onze activiteiten verzekeren
 9. Een dynamische werkplek cultiveren die trots en enthousiasme koestert bij elke medewerker.
 10. Bedrijfsactiva beschermen
 11. Entertainment en uitwisseling van geschenken met mate gebruiken
 12. Een strenge houding aannemen tegen illegaal, asociaal en onethisch gedrag.

Niet-naleving van regelgeving rapporteren

Bedankt voor uw interesse in het programma inzake ethiek en naleving van regelgeving van Daikin. Uw opmerkingen zijn belangrijk voor ons en we doen ons best om tijdig op alle vragen te antwoorden. We willen een open en eerlijke omgeving creëren waarin stakeholders hun vragen, bezorgdheden en eventuele schendingen van onze bedrijfspraktijken kunnen uiten.

Ines Bruggeman

Manager interne audit
Daikin Europe N.V.