Skip to main content

Verbruik van een warmtepomp: waarvan hangt het af en hoe schat je het in?

Een warmtepomp voorziet op een duurzame manier in je verwarming en sanitair warm water. Zo’n installatie maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen en is dus milieuvriendelijk. Maar betekent dat dan ook dat ze geen energie verbruikt? In dit artikel focussen we op het verbruik van warmtepompen, de factoren die daarbij een rol spelen en de tools om een inschatting te maken.

De basis

Om te begrijpen waar het elektriciteitsverbruik van afhangt, moet je eerst de werking van een warmtepomp kennen. Een warmtepomp onttrekt warmte-energie uit de natuur en geeft die vervolgens af in de woning of verwarmt er sanitair water mee. Daarvoor beschikt een warmtepomp over vier grote onderdelen die samen een gesloten circuit vormen, waarin een vloeistof, het koelmiddel, circuleert.

In de verdamper onttrekt het koelmiddel de warmte uit de lucht of de bodem rond de woning. Deze warmte-energie gaat vervolgens naar een compressor, waar het koelmiddel wordt samengeperst, waardoor de temperatuur verder stijgt. Daarna gaat het koelmiddel naar de condensor (de binnenunit), waar het de opgenomen warmte afgeeft. Ten slotte vloeit het koelmiddel naar het expansieventiel, waarna het terugkeert naar de verdamper en de cyclus opnieuw begint.

Dit proces maakt het mogelijk om gratis gebruik te maken van warmte uit de natuur. Voor de werking van het systeem is er evenwel externe energie nodig. De compressor van de warmtepomp gebruikt namelijk elektriciteit om het koelmiddel te comprimeren en om de temperatuur te verhogen. De compressor is dan ook het hart van de warmtepomp en net als het hart van een mens, heeft het energie nodig om te ‘kloppen’.

Waarvan hangt het verbruik van een warmtepomp af?

Het elektriciteitsverbruik van een warmtepomp hangt dus vooral af van het vermogen van de compressor, maar er spelen ook verschillende andere externe factoren mee, te beginnen met de warmtebehoefte van de gebruiker.

Het is logisch: hoe hoger de gewenste temperatuur in huis of van het sanitair water, hoe harder de warmtepomp moet werken en hoe meer elektriciteit ze zal verbruiken om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen. Als de thermostaat ingesteld is op 25 °C zal de installatie meer verbruiken dan wanneer die op 21 °C staat.

Wat nog meer de doorslag geeft, is de thermische isolatie van de woning. Hoe beter je huis geïsoleerd is, hoe lager het warmteverlies en hoe lager de hoeveelheid energie die nodig is om het gewenste comfort te bereiken. Met een goede isolatie volstaat een lagere temperatuur van je verwarmingswater, waardoor ook het energieverbruik minder zal zijn.

Hoe zit het met de elektrische weerstand?

Goed nieuws: lucht-waterwarmtepompen zijn de afgelopen jaren sterk geëvolueerd en hun elektrische hulpweerstand wordt alleen nog gebruikt als het nodig is om sanitair water hoger dan 55 °C te verwarmen. De huidige warmtepompen gebruiken R32 als koelmiddel en behouden zo hun volledige capaciteit om ruimtes te verwarmen, zodat ze nooit een elektrische weerstand moeten gebruiken.

Een warmtepomp installeren? Prima idee!

Het blijft vandaag moeilijk om het exacte elektriciteitsverbruik van een warmtepomp na installatie te bepalen. De externe factoren die we hierboven vermeldden, spelen namelijk een belangrijke rol. Maar de installatie van een warmtepomp blijft sowieso een goed idee, want het is in veel opzichten het verwarmingssysteem van de toekomst. Niet alleen zijn warmtepompen duurzaam, omdat ze gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, ze zijn ook de oplossing voor de instabiele prijzen van fossiele brandstoffen, die de komende jaren nog meer de hoogte zullen inschieten. Verwarmen met hernieuwbare energiebronnen zou bovendien de norm worden in België. Vandaar dus het belang om vandaag al te investeren in een ‘future proof’ verwarmingssysteem. En de kers op de taart: voor je woning betekent het een mooie meerwaarde.

Ontvang ons magazine en maak de juiste keuze.

Ontvang ons verwarmingsmagazine en maak de juiste keuze.

Daikin helpt je graag om het meest geschikte magazine voor jouw situatie te kiezen. Dit magazine geeft alvast wat inspiratie en helpt je op weg.

Over deze blogpost

Geplaatst op:

11 februari 2022

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !