Skip to main content

Waarom een warmtepomp een goede keuze is als je gaat renoveren

Er was nog nooit zoveel aandacht voor het milieu, en dat merk je ook als je wilt verbouwen. Zo moeten alle renovaties aan bepaalde energie-eisen, de EPB-eisen, voldoen. Maar omdat niet elke renovatie even uitgebreid is, verschillen de regels per situatie. Wij leggen je hieronder graag uit welke mogelijkheden er zijn en welke soort warmtepomp in jouw situatie een goede keuze is.

EPB-eisen: op naar energieneutraal wonen

Sinds 1 januari 2006 moeten alle gebouwen waarvoor je een aanvraag om te (ver)bouwen indient, aan bepaalde eisen voldoen op vlak van energieprestatie en binnenklimaat, de zogenaamde EPB-eisen. Om de zoveel tijd worden die eisen strenger. Zo moeten alle nieuwbouwwoningen tegen 2021 bijna-energieneutraal zijn. Maar ook voor renovaties zijn er bepaalde normen. Afhankelijk van de aard van de werken onderscheiden we ‘gewone’ renovaties en ingrijpende energetische renovaties (IER).

Ingrijpende energetische renovatie

We spreken van een ingrijpende energetische renovatie wanneer je technische installaties volledig vervangt en minstens 75 % van de buitenmuren isoleert. De overeenkomstige EPB-eisen zijn:

  • Een E-peil van 90 of lager
  • De thermische isolatie moet voldoen aan de U-max- of R-min-waarden
  • Minimale ventilatievoorzieningen, net zoals in nieuwbouw
  • Sinds 1 maart 2017 moet je ook een minimum aandeel hernieuwbare energie invoeren, namelijk 10 kWh/m²/jaar. Vanaf 2019 wordt dit zelfs 19 kWh/m²/jaar.

Een warmtepomp helpt je niet alleen je E-peil naar beneden te halen, maar verzorgt ook je aandeel hernieuwbare energie. De beste types voor dit soort renovatie zijn een grond-water warmtepomp – het best in combinatie met een nieuw verwarmingssysteem zoals vloerverwarming – en een water-water warmtepomp. Die halen energie uit de grond of uit grondwater, wat stabiele warmtebronnen zijn. Je woning moet wel degelijk geïsoleerd zijn en je moet boringen laten uitvoeren. Net omdat deze systemen een grondige renovatie vragen en een hogere installatiekost hebben, kies je bij een gewone renovatie beter voor een ander type warmtepomp.

Gewone renovatie

Indien je renovatie de 75%-grens niet behaalt of je de energieopwekker niet verandert, spreken we over een gewone renovatie. De EPB-eisen zijn dan ook wat minder streng. Nieuwe constructieonderdelen moeten voldoen aan de isolatie-eisen, je hebt minimale ventilatievoorzieningen nodig en je moet je houden aan de minimale eisen voor daken, muren en vloeren die je na-isoleert en aan de eisen voor installaties die je vervangt of vernieuwt.


In dit geval zijn een lucht-lucht warmtepomp of een lucht-water warmtepomp aangewezen. Die onttrekken warmte aan de lucht, waardoor je geen boringen nodig hebt. Een lucht-lucht warmtepomp kun je ook als airconditioning gebruiken, terwijl een lucht-water warmtepomp vooral met vloerverwarming gecombineerd wordt. De installatie is minder ingrijpend dan die van de andere types warmtepompen, waardoor ze goedkoper uitkomt. Ongeacht jouw situatie bestaat er dus een warmtepomp die je kan helpen om energiezuiniger te wonen. Kies je voor een hybride warmtepomp die de warmtepomptechnologie combineert met een gascondensatieketel hoef je de bestaande radiatoren bijvoorbeeld niet noodzakelijk te vervangen. Bovendien kan je de warmtepomp ook nog combineren met zonnepanelen.

Warmtepomp: ook de ideale bondgenoot bij BENOveren

Omdat het de bedoeling is dat elke woning in 2050 even energiezuinig is als een nieuwbouwwoning vandaag, zet de Vlaamse overheid in op BENOveren, of beter renoveren dan er op dit moment wettelijk verplicht is. Je geniet zo niet alleen van een lagere energiefactuur, meer comfort, een gezonder binnenklimaat en minder onderhoud, je hebt ook recht op een aantal premies. Check steeds de websites van de betrokken instanties om de meest up to date informatie te hebben :

  • Premie van de netbeheerder voor elektrische en gaswarmtepomp op voorwaarde dat de werken door een gecertificeerde aannemer werden uitgevoerd,
  • Totaalrenovatiebonus als je minstens 3 energiebesparende maatregelen neemt,
  • Burenpremie als minstens 10 woningen meedoen aan de energiebesparende maatregel,
  • Een subsidie van je eigen gemeente of provincie.

Wil je ten volle genieten van je warmtepomp en wil je BENOveren? Dan is een optimale isolatie cruciaal en kies je het best voor een warmtepomp met een prestatiecoëfficiënt van 3 of meer. Vraag gerust meer advies aan je specialist.

Geplaatst op:

9 juli 2018