Skip to main content

Een warmtepomp verhoogt de waarde van je woning

Uit het artikel "Drivers to heat pump adoption by European Households" ("Beweegredenen voor de adoptie van warmtepompen in Europese huishoudens").

De installatie van een warmtepomp heeft een positief effect op het EPC (Energie Energie Prestatie Coëfficiënt) van gebouwen in Europa, wat vaak resulteert in een verhoging van een of meer energieklassen. Vervolgens worden toekomstige energiebesparingen en verbeterd comfort van energiezuinige woningen weerspiegeld in een stijging van de waarde van het pand of de huurprijs. 

Elk van de drie gewesten van België – Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad – heeft zijn eigen versie en reikwijdte van de EPC-labelregelgeving. De onderstaande tabellen geven een overzicht van de labelklassen: 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de labelklassen

Effecten van een warmtepomp op energielabels

Om de impact op het EPC-label door het installeren van een warmtepomp te simuleren, werd de energieprestatie van de warmtepomp voor het verwarmen van ruimtes en warm water voor huishoudelijk gebruik ingevoerd volgens het energielabel.

Het bestaande verwarmingssysteem wordt vervolgens vervangen door een warmtepomp, terwijl de reeds bestaande vervuilers, meestal radiatoren of convectoren, behouden blijven. De resultaten zijn hieronder weergegeven: 

De resultaten zijn hieronder weergegeven

Zoals hierboven aangetoond, verhoogt het installeren van een warmtepomp altijd de energie-efficiëntie van een huis en in vier van de vijf gevallen resulteert dit in een verhoging van de energieklasse. Wanneer de energieklasse bij aanvang lager is (E of F), komt de verhoging overeen met twee energieklassen.

Groene premies

Een literatuurstudie over het onderwerp heeft aangetoond dat de installatie van een warmtepomp een positief effect heeft op het energieprestatiecertificaat van gebouwen in Europa, wat vaak resulteert in een verhoging van één of meer energieklassen. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de volledige versie van het artikel. Verbeterde energie-efficiëntie wordt op zijn beurt weerspiegeld in hogere verkoopprijzen, waarbij verbeteringen in energieprestatiecertificaten positief correleren met prijspremies.

In België spelen geografische verschillen een belangrijke rol bij het definiëren van groene premies. In Vlaanderen ging een verbetering van 100 kWh/m2 (iets meer dan de overgang naar de volgende energieklasse) gepaard met een gemiddelde stijging van de verkoopwaarde van 4,3%. Het effect op de huurprijzen is ook positief, zij het kleiner. 

Een belangrijke verbetering van de energie-efficiëntie gaat gepaard met een 5,4% hogere prijs in Wallonië en een stijging van 2,9% in Brussel. De resultaten voor deze regio's zijn echter gebaseerd op kleinere steekproeven.

Over het algemeen geldt dat als de energiebesparing die gepaard gaat met een woning gelijk is aan een bepaald bedrag in euro's, dit een kleiner deel vormt van de woningprijs in Brussel, waar woningen een hogere waarde hebben. 

Europese Commissie "Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents in selected EU countries" (2013)

Voor een nauwkeurigere kwantitatieve beoordeling, en voor bronnen en referenties, verwijzen wij u naar het hele onderzoek in het Engels.