Skip to main content

Overzicht van een (mogelijk) verbod op conventionele verwarmingstechnologie

Uit het artikel "Drivers to heat pump adoption by European Households" ("Beweegredenen voor de adoptie van warmtepompen in Europese huishoudens").

Europese regeringen zijn op weg om hun netto-nul-ambities te realiseren. Meer landen beloven de komende decennia een netto nul-uitstoot te realiseren. Deze langetermijndoelstellingen kunnen alleen worden bereikt door meetbare korte termijndoelstellingen vast te stellen.

Een van die mijlpalen is om meer koolstofvrije gebouwen te hebben. Dit betekent dat er meer gebouwen zijn die:

  • Direct gebruikmaken van hernieuwbare energietechnologieën zoals warmtepompen of zonnepanelen;
  • Of vertrouwen op een energiebron die volledig CO 2-vrij kan worden gemaakt, zoals elektriciteit.

De ambitie van de Europese Commissie is het volledig verbieden van vrijstaande ketels op fossiele brandstof op de markt in 2029. Dit maakt deel uit van het REPowerEU-plan om de energie-efficiëntie te verbeteren en de groene transitie te versnellen.

Vlaanderen

Om haar energie- en klimaatdoelstellingen te realiseren, zet Vlaanderen zich in om de energie- efficiëntie van haar gebouwenbestand te verbeteren, het aandeel hernieuwbare bronnen in de energievoorziening te verhogen en de energie-infrastructuur te verbeteren. Een decreet uit 2022 stelde een verbod in op olieketels in nieuwe gebouwen en het vervangen van bestaande olieketels door nieuwe. Nieuwe aansluitingen op het gasnet voor grote nieuwbouwprojecten zijn sinds 2021 verboden. Vanaf 2025 zijn geen nieuwe aansluitingen op het gasdistributienet meer toegestaan. Voor bouwvergunningen vanaf 2025 is het alleen toegestaan om hernieuwbare warmtebronnen te gebruiken voor het verwarmen van nieuwe woongebouwen (woningen en appartementen).

Brussel

In Brussel is er een verbod op kolen- en olieverwarmingsinstallaties, respectievelijk vanaf september 2021 en juni 2025. Vanaf 2025 mogen nieuwe gebouwen geen gebruik meer maken van verwarming op fossiele brandstoffen. Vanaf 2030 geldt dit ook voor gebouwen die ingrijpende renovaties ondergaan.

Wallonië

Er is momenteel geen dergelijk verbod voorzien in Wallonië.
Bekijk voor meer informatie het hele onderzoek:  Voor bronnen en referenties verwijzen wij u naar het hele onderzoek in het Engels.