Skip to main content

Overzicht van stimuleringsregelingen voor warmtepomptechnologie

Uit de paper "Drivers to heat pump adoption by European Households".

In België bieden de drie regeringen (Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië) stimulansen en een verlaagd btw-stelsel op federaal niveau.

Op het eerste gezicht lijken warmtepompen een grotere initiële investering te vereisen dan traditionele verwarmingssystemen. Als u de aanschaf van een warmtepomp overweegt, is het echter belangrijk om te weten dat de kans op premies hoog is, waardoor investeren in een warmtepomp erg aantrekkelijk is.

In een poging om klimaatverandering tegen te gaan, hebben veel regeringen besloten om gas- en olieboilers geleidelijk uit te bannen. In plaats daarvan stimuleren ze de toepassing van koolstofarme oplossingen zoals warmtepompen.

In het verleden was het een grote uitdaging om huiseigenaren te overtuigen om over te stappen op warmtepompen. De stijgende gasprijzen baren echter zorgen in heel Europa en in de meeste landen zijn er nu subsidies beschikbaar. Hierdoor groeit het enthousiasme en de erkenning dat warmtepompen een reële optie zijn.

Subsidies spelen een cruciale rol bij het verbeteren van het concurrentievermogen van lucht/water- en grondwarmtecentrales. Door de toepassing van deze technologieën te stimuleren, kan de overgang naar duurzame verwarmingsoplossingen verder worden versneld.

Federaal niveau

In België keurde de federale ministerraad het koninklijk besluit goed dat de btw verlaagt tot 6% voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. De btw-verlagingen voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers gelden van 1 april 2022 tot 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar. Hieronder vallen nieuwbouwwoningen en woningen die na sloop zijn herbouwd. Deze btw-verlaging geldt niet voor de aankoop van nieuwbouwwoningen, inclusief woningen met warmtepompsystemen, die zich nog in de plannings- of bouwfase bevinden. Voor warmtepompen is deze maatregel verlengd tot en met 31 december 2024. Deze uitbreiding geldt niet voor zonnepanelen of zonneboilers.

Niveau Vlaanderen

Mijn VerbouwPremie geldt voor huizen, flats en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest. Deze subsidie dekt de installatie van alle soorten warmtepompen. Er zijn bepaalde voorwaarden en minimale vereisten waaraan voldaan moet worden (zie het volledige document voor alle vereisten).

De hoogte van de premie hangt af van het type warmtepomp, de uiterste factuurdatum en de inkomenscategorie van het huishouden. De categorisatie voor inkomensniveaus is te vinden op de Mijn VerbouwPremie-website. De premie kan worden aangevraagd via de link.

Niveau Brussel

De premie is toegankelijk voor zowel particulieren als bedrijven, ongeacht hun status. Het is van toepassing op renovaties van gebouwen, zolang de gebouwen minstens 10 jaar voor de indiening van de premieaanvraag werden gebouwd. De premie dekt in aanmerking komende activiteiten zoals de installatie of vervanging van een warmtepomp die specifiek is ontworpen voor verwarmingsdoeleinden of voor zowel verwarming als sanitair warm water. Daarnaast komt de installatie van een hybride warmtepomp, die een warmtepomp en een gascondensatieketel in één toestel combineert, ook in aanmerking voor de premie. Warmtepompen met een nominaal vermogen van minder dan 70 kW moeten een minimale energie-efficiëntieklasse van A+ hebben om in aanmerking te komen voor de stimulans.

Het premiebedrag voor de warmtepompverwarming varieert op basis van het type gebouw waar het verwarmingssysteem wordt geïnstalleerd. In het geval van woongebouwen wordt het premiebedrag bepaald door de inkomenscategorie. De indeling in categorieën en de aanvullende bewijsstukken die nodig zijn afhankelijk van de inkomenscategorie, kunnen worden geraadpleegd op de officiële website van Brussel.

De Bonus meerdere werken wordt toegekend als de aanvraag voor een warmtepompverwarmingspremie wordt gecombineerd met minstens twee andere premies via hetzelfde unieke formulier. Premies die in aanmerking komen voor deze bonus zijn: Thermische gevelisolatie, installatie en vervanging van deuren en ramen, reparatie en aanpassing van ramen, reparatie van deuren, thermische vloerisolatie en verwarming met warmtepomp

Niveau Wallonië

Om te kunnen profiteren van de premies in Wallonië, moet de eindfactuur voor het werk worden ingediend binnen vier maanden na de factuur tot het einde van het programma (31 december 2025).

Het bedrag hangt af van het installatiewerk dat gedaan moet worden en de inkomenscategorie van het huishouden. Zie de inkomenscategoriseringstabel op de officiële website van Wallonië.

Raadpleeg de volgende websites om te controleren of je in aanmerking komt: