Skip to main content

Prognoses van besparingen op energiekosten dankzij warmtepompen

Uit het artikel "Drivers to heat pump adoption by European Households" ("Beweegredenen voor de adoptie van warmtepompen in Europese huishoudens").

Volgens de marktveronderstellingen die in dit model worden gebruikt, zal de installatie van een warmtepomp ter vervanging van een aardgasketel als verwarmings- en warmwatersysteem naar verwachting energiebesparingen opleveren over de voorspelde termijn van 10 jaar. Verwacht wordt dat de besparingen in de loop van de tijd zullen toenemen.

Een van de terugkerende argumenten bij het pleiten voor de installatie van een warmtepomp is het lagere verwachte energieverbruik, wat leidt tot lagere rekeningen en daarmee verhoogde besparingen voor huishoudens. Om deze bewering van een solide basis te voorzien, heeft Daikin Europe een simulatie uitgevoerd wat een prognose opleverde voor de energieprijzen in Europa. De uitvoering is noodzakelijkerwijs gebaseerd op veronderstellingen en onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de wereldeconomie, maar biedt een vrij solide basis voor toekomstige beoordeling van energiebesparingen.

Om de toekomstige energieprijzen voor huishoudens in te schatten, heeft Daikin een basisprijsprojectie berekend, gebaseerd op historische energieprijzen, die zijn gecorrigeerd om het effect van uitschieters te verzachten. Bovendien is rekening gehouden met het effect van het Europese emissiehandelssysteem op de consumentenprijzen, evenals het toekomstige effect van CO2-belasting. De onderstaande grafiek geeft een schatting van de prijsontwikkelingen op basis van de hierboven genoemde aannames. 

De onderstaande grafiek geeft een schatting van de prijsontwikkelingen op basis van de hierboven genoemde aannames.

Hoewel de voorspelde prijzen na 2032 buiten het bestek van dit project vallen, is het de moeite waard om op te merken hoe na 2035 het effect van ETS en CO2-belasting een nog grotere rol zal spelen bij het duurder maken van fossiele brandstoffen voor Europese huishoudens.

Om energiebesparingen tot 2032 beter te definiëren, is een casestudy uitgewerkt die een projectie geeft van de geschatte besparingen over een tijdspanne van 10 jaar. Er zijn 2 cases uitgewerkt:

  • het verbruik van een warmtepomp

  • het verbruik van een gasketel. 

Als referentie is gekozen voor een woning met een behoefte van 10.000 kWh voor verwarming. Dit komt overeen met (ongeveer) een jaarlijks gasverbruik van 1100 m3. Deze woning die dient als referentie zou een nieuw huis zijn tot 200 m2 of een middelgrote renovatie (tot 120 m2, E- energieklasse).

In deze specifieke vergelijking zal de installatie van een warmtepomp naar verwachting consistente energiebesparingen opleveren over de voorspelde periode van 10 jaar. Onderstaande tabel toont de verwachte energiebesparing bij gebruik van een warmtepomp (HP). 

Onderstaande tabel toont de verwachte energiebesparing bij gebruik van een warmtepomp (HP).


Naar verwachting zullen de energiebesparingen in de loop van de tijd toenemen naarmate de kloof tussen de gemiddelde Europese elektriciteitsprijzen en de aardgasprijzen toeneemt. Het totale bedrag dat aan het einde van de prognoseperiode in de simulatie wordt bespaard, is 2602 euro. Besparingen zijn altijd positief en groeien gestaag over 10 jaar.

Het totale bedrag dat aan het einde van de prognoseperiode in de simulatie wordt bespaard, is 2602 euro. Besparingen zijn altijd positief en groeien gestaag over 10 jaar.

 Deze bevindingen gaan uit van een renovatiesnelheid en het versterkende effect dat consistent is met de huidige Europese koers, en dan vervolgens de implementatie van CO2-belasting vanaf 2023 om decarbonisatie te faciliteren, en constante marktaandelen van technologieën met als uiteindelijk resultaat de uitfasering van niet-condenserende ketels.

Het is belangrijk om te onthouden, bij de interpretatie van de gegevens in dit onderzoek, dat de voorspelde energieprijzen worden aangedreven door de onderliggende aannames in het model en onderhevig zijn aan een grote mate van onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de energiemarkt en de wereldeconomie. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met het feit dat dit simulaties zijn, geen voorspellingen.

Voor een nauwkeurigere kwantitatieve beoordeling, en voor bronnen en referenties, verwijzen wij u naar het hele onderzoek in het Engels.