Skip to main content

Verbod op aardgas voor grote projecten? Warmtepompen bieden de oplossing

Veel gebouwen hangen voor verwarming en koeling nog altijd af van fossiele energie. Dat kost niet alleen een hoop geld, het is ook allesbehalve duurzaam. Daarom heeft de Vlaamse Regering beslist dat er vanaf dit jaar bij de bouw van nieuwe gebouwen geen aardgasaansluiting meer voorzien mag worden. Dankzij de huidige technologische mogelijkheden hoeft dit verbod op aardgas helemaal geen probleem te zijn. Het is namelijk perfect mogelijk om aan de beperkte restvraag te voldoen met installaties die werken op hernieuwbare energie.

Verbod op aardgas vanaf 25 wooneenheden

Om aan de Europese klimaateisen te beantwoorden, moeten we zo snel mogelijk veel minder fossiele brandstoffen gebruiken. Een belangrijke stap in die richting is de beslissing van de Vlaamse Regering om vanaf dit jaar in nieuwe grote projecten enkel nog efficiënte en milieuvriendelijke energiesystemen te plaatsen, waarvoor geen aardgasaansluiting nodig is. Het verbod op aardgas geldt concreet voor nieuwe projecten met minimum 25 wooneenheden. Vanaf 1 januari 2023 geldt het verbod al vanaf 15 wooneenheden. 

Toegelaten systemen

Aardgas is nu vaak geen optie meer, maar er zijn verschillende systemen die wel in aanmerking komen voor de collectieve verwarming van grote bouwprojecten:

  • Warmtepompen

  • Biomassaketels

  • Biomassakachels

  • Installaties van warmtekrachtkoppeling op biomassa

  • Aansluitingen op een systeem van externe warmtelevering (die voor minstens 45% hernieuwbare energiebronnen gebruiken)

Op het aardgasverbod geldt er wel een uitzondering. Het blijft namelijk mogelijk om aardgas te gebruiken als bijverwarming, in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem dat in minstens 85% van de bruto-energiebehoefte voor verwarming voorziet. 

De voordelen van een warmtepomp

Vandaag zijn warmtepompen al niet meer weg te denken uit nieuwbouwprojecten, maar door het recente aardgasverbod zal hun populariteit alleen maar verder stijgen. Een warmtepomp heeft dan ook tal van voordelen

  • Een warmtepomp onttrekt gratis energie uit de omgeving (de lucht, het water of de aardbodem).

  • Het comfort van een warmtepomp is groot. Zo kun je er behalve verwarmen, ook mee koelen. Bovendien is er voor ieder nieuwbouwproject een geschikte, betaalbare oplossing mogelijk. 

Energie-eisen worden almaar strenger

Het verbod op aardgas voor grote nieuwbouwprojecten is niet de enige maatregel die de populariteit van warmtepompen een extra boost geeft. Sinds begin 2021 is ook het maximale E-peil van een nieuwbouwwoning verlaagd van E35 naar E30. BEN (Bijna Energie Neutraal) bouwen wordt dus de norm. Ook moet de efficiëntie van elk verwarmingstoestel aan bepaalde eisen voldoen. Op die manier krijgen we in Vlaanderen nieuwbouw die klaar is voor de toekomst, zowel qua comfort als op het vlak van energieverbruik.

Ook Daikin zet zich in voor de energietransitie. Het voorbije decennium is de evolutie op het gebied van warmtepomp-oplossingen enorm geweest. Wereldwijd zien we een sterke groei in de toepassing van deze systemen. Als fabrikant ondersteunen wij deze transitie en hebben we ook voor al jouw projecten een geschikte efficiënte oplossing die voldoet aan de regelgeving. Zo werken wij mee aan een gezond en duurzaam (binnen)klimaat.

Geplaatst op:

28 februari 2022