header_inverter_technology.jpg

Garantiebeleid van Daikin Belux

Garanties vergelijken is een beetje hetzelfde als verzekeringen of leningen vergelijken. Het verschil zit hem in de kleine lettertjes. Goed lezen en vergelijken is dus de boodschap.

Maar hoe kan je er nu zeker van zijn dat je geen appelen met peren gaat vergelijken. Hoe kan je er zeker van zijn dat je geen verplaatsingskosten of werkuren moet betalen op een toestel in garantie?

test3.jpg

Daikin heeft een uitgebreid garantiebeleid met verschillende garanties op verschillende soorten van toestellen. We zijn er ons van bewust dat dit soms niet eenvoudig is. Daarom is het voor Daikin belangrijk om deze op een zo transparent mogelijke manier naar voren te brengen.

Door deze pagina's stap voor stap te volgen, kom je te weten waarvoor je hebt getekend of gaat tekenen.

ERLQ-C_01_003_background_gradient_right.png

Standaard garantie bij Daikin

Daikin Belux geeft 2 jaar garantie op werkuren en onderdelen op alle residentiële warmtepompen. Deze garantie wordt via de installateur aan u geven. 
Meer info over garantie

Het is echter ook mogelijk om via uw installateur gratis 6 maanden extra garantie te ontvangen. 
Bijkomend ondersteunt Daikin uw installateur door ook hem de mogelijkheid te bieden om de garantie op de wisselstukken voor uw toestel te verlengen tot 8 jaar. Neem contact op met uw vertrouwde installateur om de mogelijkheden te bespreken.

Sommige installateurs bieden geen onderhoud of verlengde garantie-contracten aan, indien u in dit geval bent, kan u bij Daikin terecht voor 3 verschillende servicepakketten.

Garantie, wie is verantwoordelijk voor wat en voor hoe lang!

FTXA-AW_1_01.4_installation-pictures.jpg

Private eindgebruiker

Als private eindgebruiker heb je recht op 2 jaar consumentengarantie. Deze moet, verplicht bij wet, door de verkoper van de installatie aan de private eindgebruiker gegeven worden. Met andere woorden: het is in de meeste gevallen je installateur die verantwoordelijk is voor het verschaffen van de garantie op de geleverde toestellen en op zijn installatiewerken. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de producent van het toestel. Dit geldt niet alleen voor Daikin, maar voor alle installaties en merken die met tussenpersonen werken voor de distributie van hun producten. Deze wettelijke consumentengarantie moet minstens 2 jaar zijn, maar kan (vrijblijvend) verlengd worden door de installateur.

Meer informatie over consumentengarantie

 

Roundflow_white_desinger_panel_mobile.jpg

Commerciële eindgebruiker

Als commerciële eindgebruiker heb je geen recht op de 2 jaar consumentengarantie. Deze wordt vervangen door de garantie die in de verkoopsvoorwaarden van de installateur staan. Met andere woorden het is aan de commerciële eindgebruiker om samen met de installateur de garantie te onderhandelen. Ook hier is de installateur verantwoordelijk voor toestellen en installatie, niet de producent van het toestel. In de meeste gevallen maakt een installateur geen verschil tussen een private en commerciële eindgebruiker en geeft een installateur 2 jaar garantie. Maar zoals reeds vermeld, kan deze afwijken. Het is aan de commerciële eindgebruiker om dit na te kijken.

Vermits Daikin voor warmtepompen en aircosystemen altijd met tussenkomst van erkende installateurs werkt,  heeft Daikin geen wettelijke garantieverplichting naar de eindklant toe, noch naar installateur om enig consumentengarantie beleid te hanteren. Desondanks heeft Daikin de beslissing genomen om op alle nieuwe residentiële toestellen een commerciële garantie van 2 jaar op wisselstukken en werkuren te geven aan de installateur om de uitvoering van de garantieplicht van deze laatste naar de eigen klanten toe te faciliteren. Deze commerciële garantie vangt aan vanaf de levering van de toestellen bij de installateur en vervalt bij defecten ten gevolge van incorrect gebruik/installatie of agressieve luchtcondities.