Wat betekent de COP-waarde van een warmtepomp?

Het warmtepomp jargon.

energiepremies 2019

Ontvang gratis het Daikin warmtepomp-magazine

Wie geïnteresseerd is in duurzaam verwarmen en informatie opzoekt over warmtepompen, zal ongetwijfeld de term ‘COP’ al zijn tegengekomen. Ook de afkortingen ‘SCOP’, ‘SEER’ en ‘SPF’ duiken almaar vaker op in technische informatie over warmtepompen. Maar wat betekent dat allemaal? Je ontdekt het in dit artikel.

Duurzaam en efficiënt verwarmen met een warmtepomp

Een warmtepomp is een toestel dat energie onttrekt aan de omgeving: de lucht, de bodem of het grondwater. Die energie wordt omgezet in warmte, waarmee je je woning en/of je sanitair water kunt verwarmen. Omdat een warmtepomp geen fossiele brandstoffen verbrandt en helemaal geen schadelijke stoffen uitstoot, kunnen we echt spreken van een duurzame vorm van verwarming.

Bovendien ligt het rendement van een warmtepomp bijzonder hoog. Hoe hoog precies? Dat hangt af van het type warmtepomp. En daar komen de termen COP, SCOP en SEER in het spel.

COP: de prestatiecoëfficiënt

In het verleden werd het rendement van een warmtepomp getest onder standaardomstandigheden. Eén van de waardes die op die manier bepaald worden, was de COP, de ‘Coëfficiënt of Performance’ of prestatiecoëfficiënt in het Nederlands. De COP geeft de verhouding weer tussen de (elektrische) energie die een warmtepomp nodig heeft om energie uit de omgeving te onttrekken en de warmte die het systeem produceert.

Een voorbeeld: stel dat een warmtepomp 1 kW aan elektriciteit nodig heeft om 5 kW warmte te produceren, dan heeft die warmtepomp een rendement of een COP van 5.

SCOP: het seizoensrendement bij verwarmen

Als de brontemperatuur niet constant is, zoals dat bij de buitenlucht het geval is, kan de COP-waarde van een warmtepomp schommelen doorheen het jaar. Daarom werd er beslist om niet meer de COP te kijken om verschillende systemen te vergelijken. Sindsdien wordt er gekeken naar een andere waarde: de SCOP of ‘Seasonal Coëfficiënt of Performance’, seizoensrendement in het Nederlands.

De SCOP is de gemiddelde efficiëntie gemeten over het hele jaar. Het is het jaarlijks energieverbruik en rendement bij een typisch dagelijks gebruik op langere termijn. De SCOP houdt rekening met temperatuurschommelingen en stand-by-periodes. Het is dan ook een duidelijker en betrouwbaardere indicatie van het energierendement voor het volledige verwarmingsseizoen. Hoe hoger de SCOP-waarde, hoe zuiniger het toestel.

SEER: het seizoensrendement bij koelen

Het begrip SEER, dat staat voor ‘Seasonal Energy Efficiency Ratio’, is vergelijkbaar met de SCOP-waarde, met dat verschil dat het hier om het seizoensrendement bij koelen gaat in plaats van bij verwarmen. 

Met sommige types warmtepompen kun je je woning namelijk niet alleen verwarmen, maar ook koelen. In de sector spreekt men over passieve en actieve koeling. Bij passieve koeling kunnen grond-waterwarmtepompen en water-waterwarmtepompen de koelte uit de bodem halen om zo het water dat door de leidingen van je vloer- of wandverwarming loopt te koelen. Actieve koeling is mogelijk met lucht-luchtwarmtepompen of lucht-waterwarmtepompen. De condensor geeft de warmte uit de woning af aan de buitenlucht. Het is echter ook mogelijk om aan actieve koeling te doen met geothermische warmtepompen. 

SPF: de seizoensprestatiecoëfficiënt

Ten slotte is er nog de SPF of ‘Seasonal Performance Factor’ (seizoensprestatiecoëfficiënt). De SPF is de gemiddelde prestatiecoëfficiënt van een warmtepomp, berekend over het volledige stookseizoen en in een specifiek gebouw. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met eventuele randapparatuur van de warmtepomp. De SPF is een van de parameters die gebruikt worden om het E-peil van een woning te bepalen.

Over deze blogpost

Geplaatst op:

2 november 2019

 

Categorie:

Verwarmen

Airconditioning

Gelijkaardige artikels