Skip to main content

Het E-peil van je nieuwbouwwoning verlagen met een warmtepomp

Een nieuwbouwwoning moet voldoen aan de EPB  (Energieprestatie en Binnenklimaat) vereisten. De EPB eisen zijn bij bouwheren echter vooral bekend onder de vorm van het E-peil en het K-peil. Door te investeren in een warmtepomp kan je beide waarden fors doen dalen en slagen voor de EPB normen. 

Wat is het E- en K-peil?

Het K-peil van een woning geeft aan in hoeverre je woning in z’n totaliteit goed geïsoleerd is. Om het K-peil te berekenen, wordt de isolatiegraad van het volledige gebouw in rekening gebracht, net zoals de geleiding van de isolatiematerialen. Als je woning goed geïsoleerd is, maar een groot contactoppervlak heeft met de buitenlucht, zal het K-peil hoog zijn en heb je te maken met een groot warmteverlies. Bij een K-peil van 30 spreekt men van een energiezuinige woning. 

Het E-peil meet dan weer het energieverbruik of de energieprestatie van een woning en de vaste installaties. Bij de berekening van het E-peil wordt onder meer rekening gehouden met de compactheid van de woning, de aanwezige warmte isolatie, de luchtdichtheid, de ventilatie, de verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening, de oriëntatie en de koelinstallatie van de woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning. 

 

Hoe kan een warmtepomp het E-peil helpen verlagen

Door een warmtepomp te gebruiken om je woning te verwarmen en/of voor sanitair warm water, kan je E-peil een heel stuk naar beneden gaan. Met behulp van warmtepompen zakt het E-peil gemiddeld 20 tot 30 punten. Warmtepompen leveren aldus een zeer goede bijdrage tot een gunstig E-peil. Warmtepompen zorgen immers voor gratis energie uit de omgeving en kunnen daardoor zeer energievriendelijke warmte bieden.

Wat win je met een lager E-peil?

Met een lager E-peil draag je in de eerste plaats bij aan een beter leefmilieu. Hoe lager het E-peil, hoe energievriendelijker je woning en dus hoe minder je woning het milieu tot last is. Bovendien leiden woningen met een laag E-peil tot een gezond binnenklimaat en dus meer wooncomfort.

Met een laag E-peil betaal je vervolgens minder. Je zal zien dat je energiefacturen dalen en dat je verwarmingskost lager ligt. Daarenboven ontvang je een E-peilpremie. Een energiezuinige woning zal trouwens een meerwaarde bieden bij de verhuur of verkoop van je woning.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !