Een warmtepomp om te voldoen aan de strenge EPB normen

Een warmtepomp om te voldoen aan de strenge EPB normen

Tegenwoordig moeten alle gebouwen waar een stedenbouwkundige vergunning voor aangevraagd wordt, voldoen aan bepaalde energienormen. Deze normen worden de EPB normen genoemd oftewel de ‘energieprestatie en binnenklimaat’ normen. Een warmtepomp installeren kan helpen om aan deze EPB normen te voldoen.

De EPB normen

De EPB normen of de ‘energieprestatie en binnenklimaat’ normen hebben betrekking op verschillende elementen:

  • De thermische isolatie van je woning (K-peil en de U- en R-waarden)
  • De energieprestatie van je woning (E-peil)
  • De netto-energiebehoefte voor verwarming 
  • Het binnenklimaat (ventilatie en verhitting)

De EPB normen zijn niet voor alle gebouwen even hoog. Welke EPB eisen er geldig zijn, is afhankelijk van de bestemming van een gebouw, de aard van de werken en de datum van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en EPB normen evolueren eveneens mee met de tijd. De datum van de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning bepaalt welke EPB eisen van toepassing zijn. 

 

Warmtepompen en EPB normen

De EPB verslaggever of EPB adviseur berekent het E-peil van je woning aan de hand van gespecialiseerde EPB software. Verschillende casestudies hebben aangetoond dat Daikin warmtepompen dit E-peil kan helpen verlagen. Maak je nog gebruik van een klassiek verwarmingssysteem? Dat heeft een negatieve invloed op het E-peil van je woning.

Waarom lagere EPB normen?

De steeds lager wordende EPB normen werden opgericht zodat we verplicht worden om steeds milieuvriendelijker te bouwen. Hoe lager het E-peil van je woning, hoe minder je woning een last is voor het milieu. 

Bovendien zijn lage EPB normen niet alleen gunstig voor het milieu, maar eveneens voor je portemonnee. Hoe lager het E-peil van je woning, hoe meer je zal besparen op energiekosten.