Ik probeer een unit toe te voegen aan mijn account, maar de unit is al aan een ander account gekoppeld. Kunt u helpen?

U kunt units van (andere) accounts loskoppelen door de stappen "Unit toevoegen" te volgen.

Denk eraan dat wanneer u een unit loskoppelt van een (ander) account, u deze vanaf dat account niet meer kunt controleren.

Tik op het scherm "Unit reeds toegevoegd" op de drie punten en ontkoppel de unit.