De airconditioner stopt met werken (werkingslampje blijft branden)

Wanneer de voedingsspanning erg schommelt, dan kan de airconditioner stoppen met werken om de apparatuur te beschermen. (Wanneer de voeding weer een normale toestand kent, dan begint de airconditioner na drie minuten weer te werken.)