De koelmiddelcyclus: wat is het?

Een airconditioner werkt op een vergelijkbare manier als een koelkast. Het koelmiddel stroomt door het systeem en verandert van toestand. Er zijn vier processen in de 'koelcyclus'.

Oneindige cyclus

Een koelmiddel circuleert in een gesloten circuit in het systeem en voert warmte van buiten naar binnen of omgekeerd.

De verdamper zorgt ervoor dat de vloeistof warmte aan de buitenlucht kan onttrekken,

door deze om te zetten van vloeibare toestand naar gas.

Vervolgens comprimeert de elektrische compressor het gas, waardoor de temperatuur stijgt.

In de condensor geeft het gas zijn warmte af aan het verwarmingssysteem en neemt terug zijn vloeibare vorm aan.

Het expansieventiel verlaagt de druk van de vloeistof, waardoor deze opnieuw gaat verdampen en de cyclus opnieuw begint.