Skip to main content

Verliest R-32 echt aan relevantie als koelmiddel?

Aangezien onjuiste informatie vaak gemeengoed wordt en zich na verloop van tijd als waarheid in de hoofden van de mensen nestelt, is EEN ANTWOORD OP ONWAARHEDEN een reeks artikelen die onjuiste informatie ontkrachten om de sector meerwaarde te geven en mensen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen wanneer zij werken aan projecten voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC).

Koelmiddelen met laag GWP

Naarmate de F-gasvoorschriften steeds strenger worden, krijgen koelmiddelen met een laag GWP alsmaar meer aandacht.

De trend op de toegepaste markt is om R-32 blends te promoten als milieuvriendelijker en beter dan zuivere R-32, bijna alsof het koelmiddel R-32 aan belang heeft ingeboet in de sector.

Hoewel de diversiteit van de keuze aan koelmiddelen in de industrie moet worden gesteund, berust dat idee op misleidende marketingclaims die de sector geen goed doen.

Lees hier meer over de filosofie van Daikin over koelmiddelen.

Hoewel zuiver R-32 koelmiddel een iets hoger GWP heeft dan de blends, is er vanuit het oogpunt van de regelgeving geen beperking op het gebruik ervan. Dit geldt zowel voor de toegepaste sector (commerciële en industriële airconditioning) als voor residentieel gebruik. Dit betekent dat zowel zuivere R-32 als R-32 blends volledig voldoen aan de huidige regelgeving.

Waarom worden R-32 blends dan aangeprezen als een duurzamere optie? En zijn R-32 blends ook echt duurzamer? Laten we, om deze vragen te beantwoorden, eens nader kijken naar R-32 en de duurzaamheid ervan om te zien of R-32 deel kan uitmaken van een kringloopeconomie van koelmiddelen.

Samenstelling van R-32 koelmiddel

Hoewel R-32 blends en zuiver R-32 koelmiddel in dezelfde productportfolio kunnen worden gebruikt, zijn ze toch zeer verschillend, vooral als we de kenmerken van elk van beide qua samenstelling in aanmerking nemen.

R-32 blends worden gepromoot als duurzamer omdat zij een lagere GWP impact hebben. Hierbij wordt echter alleen gekeken naar het GWP-niveau en wordt over het hoofd gezien dat koelmiddel R-32 deel kan uitmaken van de kringloopeconomie van koelmiddelen.

Als zuiver koelmiddel met één component bezit R-32 alle eigenschappen die nodig zijn om gemakkelijk te worden gerecupereerd, gerecycleerd of geregenereerd, zodat het op de markt voor gerecupereerde koelmiddelen kan worden gebracht en kan worden hergebruikt.

Beschikbaarheid van R-32

De grotere beschikbaarheid van R-32 op de markt in vergelijking met niche-alternatieven zoals R-32 blends maakt R-32 tot een geschikte optie voor recuperatie die alleen zin heeft voor op grote schaal gebruikte en in ruime mate beschikbare koelmiddelen. De markt heeft R-32 inderdaad tot norm verheven, met volgens Eurovent-statistieken vijfmaal meer installaties van koelaggregaten en warmtepompen met R-32 in vergelijking met toegepaste R-32 blendtechnologieën. Als naar residentiële installaties wordt gekeken, wordt de relevantie van het koelmiddel R-32 nog duidelijker.

De mogelijkheid om R-32 te recupereren elimineert de milieu-impact van de afvalverwijdering, wat leidt tot een nieuw scenario waarin R-32 als even milieuvriendelijk wordt beschouwd als elke andere optie.

Conclusie

Zoals we hebben gezien, is het onjuist te beweren dat R-32 irrelevant is in het hedendaagse landschap van koelmiddelen. R-32 is even duurzaam als R-32 blends, maar het feit dat het kan worden gerecycleerd of gerecupereerd verhoogt de milieuvriendelijkheid ervan.

Bent u op zoek naar meer informatie over R-32 koelmiddel? Neem contact met ons op en abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verwante artikels

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !