Wat is het rendement van een warmtepomp?

Wat is het rendement van een warmtepomp?

Hoeveel zuiniger is een warmtepomp dan een energie-installatie op fossiele brandstoffen? Ontdek alles over het rendement van warmtepompen!

Warmtepompen halen warmte uit natuurelementen en zijn daardoor efficiënter dan de meest zuinige verwarmingssystemen op basis van fossiele brandstof. Maar wat is nu net het rendement van een warmtepomp en wat kan een warmtepompinstallatie opbrengen?

Het rendement van een warmtepomp

Het rendement van een warmtepomp kan je omschrijven als het verschil tussen de warmte die de warmtepomp opwekt, verminderd met de energie die nodig is om de warmtepomp te laten functioneren. Een warmtepomp heeft immers ook wat energie nodig om warmte te kunnen produceren.

COP en SPF

Het rendement, de winstfactor of de opbrengst van een warmtepomp drukt men uit in COP (Coefficient Of Performance) of SPF (Seasonal Performance Factor).  Hoe hoger de COP of SPF waarde, hoe hoger het rendement van de warmtepomp.  

De COP waarde is het theoretisch rendement van de warmtepomp in nominale voorwaarden (bijvoorbeeld bij een brontemperatuur van 0 °C en een afgiftetemperatuur van 35 °C). Deze waarde becijfert de verhouding tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte energie. Wanneer een warmtepomp een COP waarde heeft van 4, gebruikt de warmtepomp in feite 25% energie om 100% warmte te produceren. 

De SPF waarde is het gemiddelde rendement van de warmtepomp over een volledig stookseizoen. Deze waarde ligt eigenlijk lager dan de COP waarde, omdat de SPF waarde rekening houdt met mechanische, elektrische en thermische verliezen.

SCOP waarde berekenen

De COP waarde van je warmtepomp vind je altijd terug op het verplichte energielabel van het apparaat. Maar je kan de COP waarde ook zelf berekenen. Dat doe je door het thermisch vermogen van de warmtepomp te delen door het elektrisch compressorvermogen.

Rendement afhankelijk van het type warmtepomp

Het rendement van een warmtepomp is niet voor elke soort warmtepomp gelijk. De opbrengst van een warmtepomp stijgt immers als er warmte geput wordt uit een natuurlijke bron met een constante temperatuur. Daarom heeft een lucht-lucht warmtepomp het laagste rendement, omdat dit type warmtepomp tijdens de koude wintermaanden veel energie nodig heeft om de koude lucht op te warmen, terwijl er in de zomer heel wat energie nodig is om de lucht af te koelen. Warmtepompen die warmte putten uit grond of water zullen daarom voor een hogere opbrengst zorgen.

Contacteer ons

Wil je graag meer informatie over welke Daikin warmtepomp het meest geschikt is voor jou? 

Een Daikin warmtepomp specialist staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Uw comfort ligt ons nauw aan het hart...