Seizoensprestatiefactor

Seizoensprestatiefactor

of SPF van een warmtepomp

Je huis verwarmen of verkoelen met een warmtepomp is bijzonder efficiënt, en zorgt voor een enorme besparing op je energiefactuur. Hoe dat komt? Dat komt omdat een warmtepomp, in tegenstelling tot andere verwarmingssystemen, een COP waarde (Coefficient Of Performance) van meer dan 100% heeft. Dat wil zeggen dat een warmtepomp met een bepaalde hoeveelheid energie een grotere hoeveelheid warmte kan opwekken. De COP-waarde is erg belangrijk om het rendement van verschillende warmtepompen met elkaar te vergelijken, maar ook de SPF waarde (seizoensprestatiefactor) is van groot belang.

De Coefficient Of Performance van een warmtepomp

Om het rendement van een warmtepomp te meten en te vergelijken met andere warmtepompen, werd de COP waarde in het leven geroepen. Die waarde wordt berekend door de hoeveelheid afgegeven warmte te delen door de hoeveelheid verbruikte energie. Hoe hoger de waarde, hoe hoger het rendement. Kenmerkend voor een warmtepomp, is dat het rendement boven de 100% ligt. Dat wil zeggen dat een warmtepomp meer warmte afgeeft dan de energie die ze daarvoor nodig heeft. De COP van een warmtepomp verschilt per soort warmtepomp, maar ligt meestal tussen de 3,5 en de 6.

De seizoensprestatiefactor van een warmtepomp

Het rendement van je warmtepomp, uitgedrukt in de COP waarde, is een theoretisch rendement, gemeten bij ideale omstandigheden. Plaats je thuis een warmtepomp, dan ligt het werkelijke rendement veelal wat lager. De SPF waarde meet het werkelijke rendement, en wordt berekend aan de hand van een aantal ingewikkelde parameters. Algemeen kan je aannemen dat de SPF waarde zo een 0,4 à 0,7 punten lager ligt dan de COP waarde. Uiteraard is dit afhankelijk van het type warmtepomp en van de precieze omstandigheden.