Skip to main content

Vergelijking warmtepompen:

Welke warmtepomp levert het beste rendement op?

Plannen om een warmtepomp te kopen? Dan investeer je maar beter in de warmtepomp met het beste rendement. Een correcte vergelijking van warmtepompen gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare criteria, zodat je zeker de beste warmtepomp in huis haalt. Ontdek hier hoe warmtepompen vergelijken in zijn werk gaat!

Het rendement van warmtepompen vergelijken: zo doe je dat!

Om het rendement van warmtepompen te vergelijken, kan je je baseren op de COP (Coefficient Of Performance) of op de SPF (Seasonal Performance Factor). De COP is een prestatiecoëfficiënt gebaseerd op het verschil tussen de opgewekte warmte en de energie die nodig is om de warmte te kunnen produceren. Vergelijk daarbij altijd het gemiddelde rendement. Vaak wordt er promotie gemaakt met het maximum rendement, maar dat is gemeten in gunstige omstandigheden (niet bij wintertemperaturen). Over het algemeen wordt er uitgegaan van een gemiddeld rendement van 3 a 3,5 COP voor een goede warmtepomp.

Om warmtepompen objectief te vergelijken, is het belangrijk dat je ook rekening houdt met de SPF, die schommelingen in de buitentemperatuur incalculeert. Terwijl de COP wordt berekend aan de hand van nominale voorwaarden (bijvoorbeeld een constante brontemperatuur van 10° Celsius), kijkt de SPF naar het gemiddelde rendement berekend over een volledig stookseizoen. 

Vergelijking warmtepompen: warmte uit de lucht of uit de aardbodem?

Naast de buitentemperaturen hebben nog verschillende andere factoren een invloed op het rendement van warmtepompen. Bij een vergelijking van warmtepompen komt het er in de eerste plaats op aan de verschillende types warmtepompen onder de loep te nemen. Kies bij voorkeur voor een warmtepomp die zijn warmte uit de aardbodem haalt. Dit type warmtepomp haalt een hoger rendement dan warmtepompen die hun warmte uit de lucht zullen halen. Zeker in de winter zal een lucht warmtepomp meer energie verbruiken om op te warmen.

Het rendement van je warmtepomp verbeteren

Welke warmtepomp je ook kiest, je kan het rendement gevoelig verbeteren door je woning goed te isoleren. Zo gaat er weinig warmte verloren en krijg je automatisch een hoger rendement. Andere factoren die een invloed hebben op het rendement, zijn de bodem waaruit de warmte ontgonnen wordt, het type woning, de weersomstandigheden, locatie van je woning en het aantal bewoners.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !