Skip to main content

CurieuzeNeuzen: hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Vlaanderen?

De luchtkwaliteit in Vlaanderen

luchtkwaliteit Vlaanderen

Onder de noemer CurieuzeNeuzen hebben 20.000 vrijwilligers in mei van dit jaar de luchtkwaliteit in Vlaanderen gemeten. Intussen is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten bekendgemaakt. Maar wat zijn de conclusies? Hoe is het nu eigenlijk gesteld met de luchtkwaliteit in Vlaanderen? Een woordje uitleg.

Het onderzoek

CurieuzeNeuzen is een initiatief van De Standaard, de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. Burgers (gezinnen, verenigingen, scholen, …) werden uitgenodigd om in de maand mei de luchtkwaliteit in hun straat te meten. Dat konden ze doen door een eenvoudige, gestandaardiseerde meetopstelling met twee meetbuisjes aan een raam op te hangen en zo de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht te meten. NO2 is namelijk een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer.

Hoge NO2-concentraties hebben heel wat nadelige gevolgen voor de gezondheid. Denk maar aan irritatie van de luchtwegen, astma of chronische bronchitis. Ook vergroot het de kans op hartaanvallen. Ten slotte zijn er ook de negatieve gevolgen op het milieu zoals smogvorming en verzuring van de oceanen.

De luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart gebracht

De resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek kun je raadplegen op een gedetailleerde kaart van Vlaanderen. Daar zie je 20.000 gekleurde bolletjes die de luchtkwaliteit van elk meetpunt aangeven. Je kunt dus makkelijk opzoeken hoe het met de luchtkwaliteit in jouw straat gesteld is.

Al zegt zo’n bolletje niet alles: niemand brengt namelijk al zijn tijd door in zijn eigen straat. Bovendien zitten we vaak binnen en is het op momenten dat we thuis zijn (’s avonds en tijdens het weekend) vaak minder druk op straat. Dat alles heeft een impact op onze blootstelling aan luchtvervuiling. Het is belangrijk om ook te kijken naar de luchtkwaliteit op plaatsen waar je vaak komt (je werkplek, school, sportclub, …) én naar de trajecten die je gewoonlijk aflegt om je te verplaatsen doorheen de dag.

Grote verschillen van straat tot straat

De opmerkelijkste conclusie van het CurieuzeNeuzen-onderzoek is dat de luchtkwaliteit sterk verschilt van straat tot straat. Ga je de hoek om, dan kan het meetresultaat helemaal anders zijn. Dat komt omdat de kwaliteit afhangt van de bebouwing in de straat, het aantal auto’s dat er passeert en de doorstroming.

Over het algemeen valt de luchtvervuiling, met een gemiddelde concentratie NO2 van 22,8 µg/m3 beter mee dan verwacht. Maar dat betekent niet dat het resultaat goed is: 2,3 procent van de meetpunten zit boven de huidige Europese norm. Kijken we evenwel naar de ‘drempelwaarde’ van 20 µg/m3 die de WHO vooropstelt, dan zit maar liefst zestig procent van de meetpunten daarboven.

Steden hebben last van het canyon-effect

Wie de kaart bekijkt, merkt dat Antwerpen erg rood kleurt. 17 procent van de Antwerpse meetpunten zit boven de Europese norm. Een groot deel daarvan valt te verklaren door het canyon-effect, dat we ook in andere steden zoals Aalst of Brugge opmerken: in nauwe straten met veel verkeer blijft de vuile lucht hangen door de bebouwing.

Ook slechte luchtkwaliteit in kleine dorpen

Wie denkt dat er in kleine, rurale gemeenten met minder dan 50.000 inwoners enkel schone lucht te vinden is, vergist zich. In 84 procent van die gemeenten vallen er namelijk rode hotspots op te merken. Die vind je vooral in woonkernen en bij kruispunten waar de impact van het start-en-stop-verkeer niet te onderschatten is. Dat duidt erop dat niet alleen het verkeersvolume een effect heeft, maar ook de doorstroming van het verkeer.

Verbeter de luchtkwaliteit in je woning

Wil je de vervuilde lucht die je inademt tot een minimum beperken? Zorg er dan zeker ook voor dat de binnenlucht in je woning zuiver is. Dat kan door te investeren in een efficiënt luchtzuiveringssysteem. Wil je graag meer informatie? Neem gerust contact op.

Over deze blogpost

Geplaatst op:

02 april 2018

 

Categorie:

Ventilatie

Gelijkaardige artikels

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !