Skip to main content

Ik wil mijn unit uitschakelen of de instelling wijzigen met de Daikin Residential Controller-app, maar de app laat dit niet toe. Waarom?

Afhankelijk van de staat waarin uw Daikin-unit zich bevindt, zijn bepaalde bedieningselementen van de unit geblokkeerd. Functies die niet gecontroleerd kunnen worden, zijn grijs.

Als de installateurmodus actief is op de gebruikersinterface van de unit, wordt de volledige controle over de unit om veiligheidsredenen geblokkeerd. De installateurmodus wordt na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld. Als dit niet gebeurt, vraag dan uw installateur om de installateurmodus voor u te deactiveren.

Wanneer uw unit een fout heeft, worden alle bedieningselementen, behalve [AAN/UIT], om veiligheidsredenen geblokkeerd.

Als de unit na een fout in de noodmodus komt (automatisch of handmatig na bevestiging door de gebruiker, afhankelijk van de instellingen), worden de besturingsblokkeringen opgeheven en is volledige controle weer mogelijk. Let op: om de unit "handmatig" in de noodmodus te zetten, is een handmatige actie op de gebruikersinterface van de unit vereist, dus u moet fysiek aanwezig zijn bij de unit.

Als de vakantiemodus voor uw unit actief is, dan zijn ook alle bedieningselementen geblokkeerd. Probeer de vakantiemodus uit te schakelen om de controle terug te krijgen.

Tik op het "bel"-pictogram in een van de bedieningsschermen om de huidige status van uw units te controleren.

Denk eraan dat sommige Daikin Altherma-warmtepompunits slechts gedeeltelijk compatibel zijn met de Daikin Residential Controller-app. Dit kan resulteren in een inactieve of grijze werkingscirkel. Raadpleeg de compatibiliteitsmatrix in compatibilityMatrix.xlsx voor een overzicht van welke functies door welke units worden ondersteund.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !