De airconditioner werkt abnormaal

Bliksem en radiogolven kunnen soms een abnormale werking van airconditioners veroorzaken.
Schakel de stroomonderbreker uit en geef dan weer stroom en herstart de airconditioner.