Skip to main content

Onderhoudsvoorschriften warmtepompen

Als eigenaar van een verwarmings- of een airco-installatie kan U door enkele eenvoudige acties regelmatig te herhalen, de beste prestaties van uw installatie waarborgen. Een goede regelmaat is om elke 2 maanden actie te ondernemen.

3 belangrijke aandachtspunten

 • Wat kan u zelf doen?

  Zo bevelen wij voor airco binnen-toestellen aan om de luchtfilters van uw airco, die u gemakkelijk zelf kan verwijderen, te reinigen met water en eventueel te testen of de condens-afvoer in koelmodus correct verloopt.

  Onze buitentoestellen kan u met dezelfde regelmaat visueel inspecteren, waarbij u controleert op beschadigingen en nakijkt of de lucht toevoer en afvoer van het toestel niet geblokkeerd is.
  Lees aandachtig de gebruikshandleiding van uw toestel. In functie van het type toestel vindt u de gedetailleerde beschrijving van alle aanbevelingen terug. Vooraleer enige actie te ondernemen, neem steeds uw veiligheid in acht en schakel de stroomtoevoer kortstondig uit tijdens het onderhoud, enkele minuten nadat u eerst uw toestel via de bediening hebt uitgeschakeld.

 • Jaarlijks onderhoudscontract

  Naast deze inspecties die u zelf kan uitvoeren, bevelen wij u warm aan om een jaarlijks onderhoudscontract met uw installateur af te sluiten. Deze zal de goede werking van de installatie in zijn geheel nakijken. Hij zal onder meer de warmtewisselaars van binnen en buitentoestel reinigen indien vervuild, elektrische verbindingen controleren en de historiek van foutcodes nagaan, de koeltechnische verbindingen nakijken op lekken, enz… . Specifiek bij een altherma zal hij de waterdrukken en het waterdebiet controleren. Zelfs indien uw warmtepomp nog binnen de garantieperiode valt, is het aanbevolen om periodisch het correcte functioneren te verifiëren. Dit onderhoud zal de duurzaamheid en het rendement van uw installatie verhogen en vroegtijdige of onverwachte breuk vermijden.

 • Verplichte lektest

  Voor elke installatie die meer dan 5 ton CO2-equivalent aan F-gas bevat is bovendien een wettelijke lektest verplicht. De installateur zal in dit geval een logboek van de installatie bijhouden. Dit soort lektest, indien verplicht, is standaard onderdeel van de jaarlijkse onderhoudscontracten die koeltechnisch gecertificeerde installateurs voorstellen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !