Een lage energiewoning met een warmtepomp

Een lage energiewoning met een warmtepomp

De EPB normen worden alsmaar strenger en binnenkort moeten alle nieuwbouwwoningen zelfs lage energiewoningen zijn. Dat betekent dat ze nog amper energie zullen verbruiken. De energie die ze wel nog nodig hebben, zullen ze zelf opwekken. Eenwarmtepomp is dus ideaal voor zo’n lage energiewoning.

Een lage energiewoning

Bij een lage energiewoning wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt. Men zal de woning optimaal isoleren, luchtdicht maken en ventileren. Daarnaast zal er zoveel mogelijk geprobeerd worden om de energie die toch nog nodig is, zelf te produceren. Dat kan via de plaatsing van een warmtepomp, al dan niet in combinatie met zonnepanelen.

Waarom een warmtepomp in een lage energiewoning?

Een warmtepomp is een aanrader in een lage energiewoning omdat je met een warmtepomp warmte uit de natuur (lucht, water of grond) kan halen. Je gebruikt op die manier warmte uit een onuitputtelijke energiebron. De warmtepomp zelf heeft slechts een kwart van de opgewekte energie nodig om te kunnen functioneren. Telkens een warmtepomp dus energie verbruikt, zal dit vier keer zoveel energie opleveren. 

Aangezien een warmtepomp haar energie voor ongeveer drie kwart uit de natuur haalt, stoot een warmtepomp veel minder CO2 uit dan een klassieke verwarmingsketel. Ook in vergelijking met een condensatieketel is de CO2 uitstoot van een warmtepomp een stuk lager. Warmtepompen kunnen wereldwijd de CO2-emissies met 8 % reduceren.

Het beste rendement op lage temperatuur

Wie een lage energiewoning bouwt en een warmtepomp wil installeren, doet er goed aan om te kiezen voor een verwarmingssysteem op lage temperatuur. Een warmtepomp aansluiten op een verwarmingssysteem op hoge temperatuur is technisch gezien ook mogelijk, maar zal minder rendement opleveren. Hoe groter het temperatuurverschil tussen de warmtebron en het verwarmingssysteem, hoe hoger het energieverbruik van de warmtepomp zal oplopen en dus hoe lager de winstfactor. 

Warmtepompen zijn eveneens effectiever als ze ingezet worden bij gecombineerde systemen voor verwarming, koeling, ventilatie en de productie van sanitair warm water. Een warmtepomp aansluiten op andere duurzame energietechnieken, maakt een warmtepomp nog ecologischer. Een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen is bijvoorbeeld ideaal!