Skip to main content

Warmtepomp installatie: heb je een vergunning nodig?

In sommige gevallen heb je voor de installatie van een warmtepomp een vergunning nodig, terwijl er in andere gevallen een meldingsplicht geldt. Veel is echter afhankelijk van het type warmtepomp dat je wil installeren.

Vergunning voor warmtepomp boringen

Vergunning voor warmtepomp boringen

Vroeger was het zo dat je voor een warmtepomp-boring geen aparte bouwvergunning nodig had. Voor een boring van minder dan 50 meter diep had je tevens geen milieuvergunning nodig, terwijl die bij boringen dieper dan 50 meter wel verplicht was. De wetgeving is sinds september 2011 echter gewijzigd. Of je al dan niet een milieu- of bouwvergunning nodig hebt, hangt af van je woonplaats. Met een databank voor de ondergrond in Vlaanderen kan je nagaan vanaf welke diepte je een bepaalde vergunning nodig hebt. 

Wat met grondwater warmtepompen?

Als je een warmtepomp wil installeren met pompput en retourput, moet je in principe een grondwaterheffing betalen. Die kan onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk of volledig vrijgesteld worden. Zo’n vrijstelling krijg je bijvoorbeeld als je kan aantonen dat een deel van het opgepompte grondwater teruggevoerd wordt. 

Vergunningsplicht of meldingsplicht?

Over het algemeen heb je een vergunning nodig om een warmtepomp te installeren voor huishoudelijke doeleinden. Dit betekent dat de geïnstalleerde warmtepomp een drijfkracht van meer dan 200 kW heeft. Vraag zeker ook een vergunning aan als je gebruik maakt van een horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar die een werkt via een medium met gevaarlijke stoffen (een glycol mengeling geldt hier niet).

Er geldt een meldingsplicht als de warmtepomp een drijfkracht van meer dan 5kW heeft. Dit geldt ook voor warmtepompen met een verticale bodemwisselaar waarbij maximum tot op 50 meter diep geboord mag worden. 

Als je een warmtepomp wil installeren doe je er echter goed aan om sowieso langs de gaan bij je gemeente. De ambtenaren zullen jou het best kunnen informeren over de plichten waaraan je moet voldoen. 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !