Skip to main content

Alternatieve energie: de mogelijkheden op een rijtje

Alternatieve energie is de toekomst: de voorraden van fossiele brandstoffen zijn beperkt en ontginning en verbruik zijn erg vervuilend. Daarom schakelen meer en meer overheden, bedrijven en particulieren over op alternatieve energiebronnen. Je respecteert de natuur door te kiezen voor duurzame energie: je put geen energiebronnen uit en hebt bij je verbruik ook geen negatieve impact op het milieu. Lees hier hoe ook jij de overstap kan maken naar groene energie.

Zonne-energie: pluk warmte uit de lucht

De zon is het voorbeeld bij uitstek van hernieuwbare energie: je kan er energie uit halen zonder de voorraad zonne-energie ooit op te gebruiken. Het is bovendien groene energie, want je verbruik heeft alleen maar positieve gevolgen voor de natuur. Ook jij kan in je eigen energiebehoefte voorzien: benut je plat of hellend dak en installeer zonnepanelen. Daarmee gebruik je gratis zonnewarmte om je water en zelfs je hele woning te verwarmen.

Windenergie: plant een molen in je tuin

Bij windenergie denk je automatisch aan grote windmolens. Toch is er een compacte oplossing voor woningen: de warmtepomp. Ze haalt warmte uit de buitenlucht en benut die voor je sanitair water en zelfs voor verwarming. Een buitenunit met kleine rotor haalt de buitenlucht binnen, onttrekt er warmte aan en stuurt die naar je binnenunit. Die produceert warmte als jij erom vraagt via je warmwaterkraan of je thermostaat.

 

Alternatieve energie uit de grond

De tijd dat enkel olie uit de grond voor energie kon zorgen, is voorbij. Vandaag haalt een grondwarmtepomp eenvoudig warmte uit de dieper liggende grondlagen naar boven. Het buizennetwerk gaat tot vijftien meter diep en benut er de gratis constante temperatuur van ongeveer 10°C. Daarmee koel je in de zomer je woning af en warm je ze in de winter op.

Waterkracht: je eigen reservoir

Waterkracht vind je vooral op grote schaal: turbines in rivieren of stuwmeren kan je niet verkleinen naar privéwoningen. Wel kan je regenwater op je dak opvangen en het benutten voor allerlei sanitaire toepassingen. Als je je energievoorziening moderniseert, is het niet slecht bij die mogelijkheid stil te staan.

Besluit

Ook jij kan je steentje bijdragen om van alternatieve energie de nieuwe regel te maken en je ecologische voetafdruk zo goed mogelijk te beperken.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !