Skip to main content

Een warmtepomp in combinatie met een zonnecollector

Een warmtepomp onttrekt energie uit een bron op lage temperatuur en maakt daarvan warmte op hoge temperatuur. Omdat het gaat om een overgang van koud naar warm, heeft een warmtepomp elektriciteit nodig. Dit aandeel vereiste elektriciteit zal echter afnemen naargelang een zonnecollector ingeschakeld wordt en een warmtepomp gebruik kan maken van een warme energiebron. Ontdek alles over de combinatie van een warmtepomp met een zonnecollector.

Wat is een zonnecollector?

Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor het verwarmen van ruimtes of voor sanitair warm water. 

Een zonnecollector bestaat uit twee grote onderdelen, namelijk een collector en een voorraadvat. Een collector bestaat uit een donker gekleurde plaat en zigzag buizen. De plaat wordt meestal afgewerkt met een speciaal gehard glas. De temperatuur van de vloeistof die doorheen de buizen loopt, kan tot 90°C bedragen. Via de buizen wordt de opgewarmde vloeistof naar een voorraadvat gevoerd, waarin de warmte via een warmtewisselaar op het water overgedragen wordt.

Waarom een zonnecollector en warmtepomp combineren?

Lucht/water warmtepompen zullen de meeste warmte uit de lucht moeten onttrekken in de winter wanneer de lucht net het koudst is. Op dat moment kan het nuttig zijn om een zonnecollector in te schakelen, zodat die warmte uit het zonlicht kan halen en het verbruik van de warmtepomp drastisch kan doen dalen. Bovendien zal de CO2-uitstoot afnemen.

Voor de opwarming van warm water zijn lucht warmtepompen in de zomer net zeer interessant, omdat de lucht in de zomer warmer is dan de aarde of het grondwater. Heb je dus een geothermische warmtepomp, dan kan je best zonnecollectoren inschakelen tijdens de warmste maanden van het jaar om voor sanitair warm water te zorgen.

Zonnecollectoren voor sanitair warm water

In de meeste woningen is de hoeveelheid warmte die noodzakelijk is voor sanitair warm water toch aanzienlijk. Door het gebruik van zonnecollectoren voor sanitair warm water, kan je ongeveer de helft van het water door de zon laten opwarmen, waardoor je heel wat kan besparen. 

Bovendien kunnen de meeste zonnecollectoren eveneens warmte onttrekken aan indirect zonlicht, waardoor de opbrengst ook in België behoorlijk kan zijn. Daarnaast is de kostprijs van zonnecollectoren dankzij subsidies zeer haalbaar. 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !