Skip to main content

De warmtepomp grond-water: haal energie uit de grond

Wist je dat ook de ‘grond’ een bron van hernieuwbare energie is? Een warmtepomp grond-water maakt gebruik van de warmte die in de ondergrond aanwezig is. Er wordt een ondergronds netwerk van buizen geïnstalleerd en daarin wordt een mengsel van water en glycol rondgepompt. Het mengsel neemt de aanwezige warmte op en die wordt aan de warmtepomp afgegeven. En daarna maakt de sanitaire of verwarmingsinstallatie in je woning er gebruik van.

Horizontaal of verticaal buizennetwerk

Bij de installatie van een warmtepomp grond-water heb je de keuze uit twee systemen: een horizontaal of verticaal buizennetwerk.

Verticaal buizennetwerk

Als er weinig ruimte beschikbaar is, kan je het beste gebruikmaken van een verticaal systeem. Er worden kunststof slangen aangebracht die op de verdamper van de warmtepomp worden aangebracht. Het aantal bodemcollectoren, die 60 tot maar liefst 120 meter diep zitten, hangt af van het soort ondergrond en het verwarmingsvermogen. Je moet wel rekening houden met een vrij hoge investeringskost (door de diepteboringen).

Horizontaal buizennetwerk

In dit geval wordt het buizennetwerk op een diepte van ongeveer anderhalve meter geïnstalleerd. De boringen zijn minder duur dan bij een verticaal netwerk. Maar je moet wel over voldoende grondoppervlakte beschikken. Hou er ook rekening mee dat je geen beplanting op het oppervlak mag aanbrengen.

Warmtepomp grond-water: rendement

De hoeveelheid warmte die wordt opgenomen is afhankelijk van het type grond. Een leemachtige grond rendeert tot twee keer beter dan een droge zandgrond. Het rendement en ook de prijs van een warmtepomp grond-water hangt ook af van het benodigde vermogen. Voor een rendabel systeem moet je rekening houden met de volgende factoren:

  • Een geschikte ondergrond
  • Je huis moet behoorlijk geïsoleerd zijn
  • Een goed uitgekiend verwarmingssysteem (vloerverwarming is raadzaam)

In vergelijking met een klassieke verwarmingsinstallatie bedraagt de prijs zo’n 4.000 euro meer. Maar dankzij de belastingvermindering en de premies is het een interessante investering die heel milieuvriendelijk is.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !