Skip to main content

Een zonneboiler verwarmt sanitair water met behulp van zonne-energie. Het is een duurzame oplossing die voor een serieuze energiebesparing zorgt. Maar hoe zit zo’n zonneboiler precies in elkaar?

De onderdelen van een zonneboiler

Een zonnerboiler heeft vijf belangrijke onderdelen:

De zonnecollector

Een zonnecollector op je dak vangt het zonlicht op en zet het om in warmte. Een zonnecollector lijkt een beetje op zonnepanelen, maar is niet helemaal hetzelfde. Het gaat om een verzameling in serie geschakelde buisjes waar water door stroomt. Je plaatst een zonnecollector het best op een plek op je dak waar veel zonlicht bijkomt en richt hem bij voorkeur naar het zuiden.

Het warmwaterreservoir

In een waterreservoir of opslagvat wordt de warmte opgeslagen die in de loop van de dag werd verzameld. Zo’n reservoir bevat één à twee keer de hoeveelheid warm kraanwater die je per dag verbruikt. Opgelet: installeer je warmwaterreservoir altijd op een vorstvrije plaats.

Het collectorcircuit

Een aanvoerleiding voert de warmte van de collector naar het warmwaterreservoir. In de omgekeerde richting ligt er een retourleiding. Omdat deze buizen zowel binnen als buiten de woning lopen, moeten ze zeer goed geïsoleerd zijn.

De elektronische regelaar

Een regelaar registreert de temperatuur in de collector en in het waterreservoir en schakelt de pomp aan of uit. Je kunt de regelaar, die meestal in de buurt van je installatie hangt, gebruiken om extra functies in te stellen.

De circulatiepomp

Een pompgroep transporteert de warmte van de collectoren naar het warmwaterreservoir. De pomp bevindt zich in de retourleiding en wordt meestal tegen een muur gemonteerd.

Zonne-energie is de meest groene energie

Zodra de temperatuur in de zonnecollectoren voldoende hoog is, begint de circulatiepomp te draaien. Zo wordt de warmte naar het waterreservoir getransporteerd, waar de temperatuur gedurende de hele dag geleidelijk oploopt. Wordt de temperatuur in de collectoren te laag, dan stopt de pomp. 

Een zonneboiler kiezen

Geïnteresseerd om je water te verwarmen met een zonneboiler? Door de Rotex Solaris te combineren met een gascondensatieketel, behaal je een rendement van maar liefst 110 procent!

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !