Skip to main content

Een warmtepomp installeren is een slimme manier om thuis energie te sparen. Warmtepompen halen immers warmte uit de natuur waarmee je woning en sanitair water verwarmd kan worden. In combinatie met een zonneboiler is een warmtepomp nog duurzamer, energievriendelijker en beter voor je portemonnee.

Wat is een zonneboiler?

Met een zonneboiler kan je op een eenvoudige en milieuvriendelijke manier zonne-energie omzetten in warmte. Met deze opgewekte warmte kan je sanitair water en je huis verwarmen.

Om de zonnestraling op te vangen, worden op het dak van de woning doorgaans 1 tot 4 zwarte platen of zonnecollectoren geïnstalleerd. Deze zonnecollectoren vangen het invallende zonlicht op en zetten het om in warmte. De collector geeft de warmte door aan een vloeistof die de zonnewarmte van de collector naar een buffervat brengt.

Een zonneboiler en warmtepomp combineren

Wanneer een zonneboiler en een warmtepomp gecombineerd worden, is er een buffervat aanwezig dat aan de ene kant aangesloten is op de zonneboiler en warmtepomp, en aan de andere kant op het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming,…) of sanitair. Een temperatuursensor in het buffervat zorgt ervoor dat de temperatuur van het opgeslagen water altijd rond de 50°C schommelt. Wanneer het zonnig is buiten, zal de zonneboiler het water in het buffervat opwarmen. Is er geen zonlicht, neemt de warmtepomp deze taak over. Door een zonneboiler en warmtepomp te combineren, kan je dus altijd milieuvriendelijk en duurzaam verwarmen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !