Skip to main content

Een warmtepomp is een zuinig en milieubewust alternatief voor de traditionele verwarmingsketel of aardgasaansluiting. Afhankelijk van het natuurelement waaraan de warmtepomp zijn warmte onttrekt, bestaan er verschillende soorten warmtepompen. De water-water warmtepomp zal bijvoorbeeld warmte aan het grondwater onttrekken.

Wat is een water-water warmtepomp?

Een water-water warmtepomp onttrekt warmte uit het grondwater, dat ook in het putje van de winter nog een temperatuur tussen 7 en 12°C bereikt. De temperatuur van het grondwater blijft bovendien bijna altijd constant. Om van het grondwater gebruik te kunnen maken, heb je een dieptepomp nodig die het water uit de grond zal pompen, en een lozingsput waarin het gebruikte grondwater terecht komt.

Hoe werkt een water-water warmtepomp?

Om gebruik te kunnen maken van een water-water warmtepomp, dienen twee putten geboord te worden: een pompput en een retourput op een diepte van 25 tot 150 meter, afhankelijk van de bodemsamenstelling.

Het water dat via de pompput naar de oppervlakte gepompt wordt, stroomt langs de verdamper van de warmtepomp waar het zijn warmte afgeeft aan het verwarmingssysteem. Via de retourput gaat het afgekoelde water terug naar het grondwater. Het grondwater mag daarbij echter niet in aanraking komen met lucht om oxidatie en kalkafzetting te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat de water-water warmtepomp uiterst zorgvuldig geïnstalleerd wordt en dat het grondwater van goede kwaliteit is.

De voor- en nadelen van een water-water warmtepomp

Een water-water warmtepomp gebruiken voor de verwarming in huis en/of de productie van warm water heeft verschillende voordelen. Omdat het grondwater dat voor de water-water warmtepomp gebruikt wordt altijd op een constante temperatuur blijft, heeft de water-water warmtepomp het hoogste rendement van alle warmtepomp systemen.

Bovendien is water een medium met een zeer hoge opslagcapaciteit en een goede regeneratie. Je kan het zuiver bron water dat opgepompt wordt tevens gebruiken voor allerlei andere watertoepassingen zoals bijvoorbeeld de wc, wasmachine, tuinbesproeiing, etc. Tenslotte is een water-water warmtepomp vrij compact en dien je er niet al te veel plaats voor vrij te houden.

Het nadeel van het water-water warmtepompsysteem is dat er twee diepe putten geboord moeten worden en dat vergt uiteraard een extra investeringskost. Het vermogen van de onderwaterpomp bepaalt trouwens mee in hoeverre het warmtepompsysteem winstgevend zal zijn. Hou er tenslotte rekening mee dat hoe dieper het grondwater zich bevindt, hoe meer elektriciteit nodig zal zijn om het water op te pompen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !