Skip to main content

Hernieuwbare energie is ook betaalbare energie

Hoelang duurt de installatie van een warmtepomp en 4 andere vragen

Download ons magazine

Europa wil volop inzetten op hernieuwbare energie om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te worden. Om die doelstellingen te halen, zijn er ingrijpende maatregelen nodig. Ook de manier waarop je je woning verwarmt, speelt een rol. Gelukkig zijn er vandaag al tal van mogelijkheden om duurzaam én betaalbaar te verwarmen. 

Europa scherpt de ambitie aan

De huidige Europese regels bepalen dat we tegen 2030 veertig procent minder CO2 moeten uitstoten. Eind 2019 presenteerden Europees Commissaris Frans Timmermans en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen evenwel een pakket maatregelen dat een stuk meer ambitie toont. Zij willen van Europa namelijk het eerste klimaatneutrale continent van de wereld maken. Concreet betekent dit dat er tegen 2050 in Europa helemaal geen CO2-uitstoot meer zou mogen zijn. Om dat te bereiken zouden we tegen 2030 al 50 à 55 procent minder uitstoot moeten produceren.

Deze ‘Green Deal’ van Timmermans en von der Leyen zal ingrijpende gevolgen hebben voor zowel de industrie, de transport- en energiesector als de landbouw. Ook zullen miljoenen huizen gerenoveerd moeten worden en voor hun warmtevoorziening overschakelen op duurzame alternatieven.

Hernieuwbare energie wordt een must

De boodschap van Europa is dan ook heel duidelijk: vervuilende, fossiele brandstoffen zijn niet meer van deze tijd. Bij de verbranding van bijvoorbeeld mazout komt er namelijk heel wat CO2 vrij. Dat draagt toe aan het broeikaseffect en werkt op die manier de opwarming van de aarde in hand, met alle dramatische gevolgen van dien.

Als je een nieuwe woning laat zetten of een bestaande woning verbouwt, is het dan ook logisch om komaf te maken met oude technologieën en voluit te kiezen voor hernieuwbare energie.

Tal van opties

Hernieuwbare energie – ook wel duurzame energie of groene energie genoemd – is energie waarover de mens vrij kan beschikken en die het klimaat en de toekomstige generaties niet benadeelt. Veelgebruikte vormen van hernieuwbare energie zijn onder meer aardwarmte, zonne-energie en windenergie.

  • Met een warmtepomp kun je, afhankelijk van het type, energie halen uit de omgevingslucht, de aardbodem of het grondwater. Deze gratis energie kun je vervolgens gebruiken om je woning en/of sanitair water mee te verwarmen.

  • Zonne-energie kan gebruikt worden om via zonnepanelen elektriciteit mee op te wekken. Daarnaast is het ook mogelijk om met zonnecollectoren en een zonneboiler sanitair water te verwarmen.

  • Ook windenergie is een vorm van duurzame energie. Een windturbine gebruikt de kracht van de wind om via een elektrische generator groene stroom op te wekken. 

Duurzaam verwarmen is ook voordelig verwarmen

Kiezen voor hernieuwbare energie, brengt onvermijdelijk een zekere investering met zich mee. Bedenk evenwel dat je met een warmtepomp, zonnepanelen of andere duurzame technologieën je woning up-to-date brengt en dat je voortaan geniet van een groot comfort en een bijzonder hoog rendement. Bovendien haal je met deze technologieën gratis energie uit de natuur – wat je snel zult merken aan je dalende energiefactuur – én help je mee om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

Over deze blogpost

Geplaatst op:

1 maart 2020

 

Categorie:

Verwarmen

Airco

Gelijkaardige artikels

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !